Acts and policies /

Senat FDa je na svoji 8. korespondenčni seji, dne 21.8. 2013 sprejel sklep, da vsi veljavni pravilniki oz. drugi akti VŠD ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo vse do sprejema novih aktov.