TEČAJI /

2. januarja 2019

TEČAJ/DELAVNICA

Oblikovanje prostora 2 (nadaljevalni)

Nadaljevalni tečaj Oblikovanje prostora

Na Fakulteti za dizajn bomo v okviru Vseživljenjskega učenja organizirali NADALJEVALNI TEČAJ OBLIKOVANJE PROSTORA v obsegu 120 ur. Namenjen vsem, ki želijo poglobiti znanje na področju oblikovanja in opremljanja notranje opreme, ter vsem, ki so predhodno že obiskovali tečaj Oblikovanje prostora 1.

Tečaj bomo izvajali v popoldanskem času in sicer med 16.30 in 20.30. uro, enkrat tedensko.

Cena tečaja znaša 846,00 eur. Nudimo tudi plačevanje na 10 obrokov, torej znaša mesečni obrok 84,60 eur.

Prijave so možne do 21.09.2019.

V kolikor bo prijavljenih manj kot 10 udeležencev, se tečaj ne bo izvajal.

Vsebina programa:

Vsebina programa temelji na analizi, primerih in primerjavi  notranje opreme v bivalnih prostorih znotraj enodružinske hiše. Delo v prvem sklopu predmeta se osredotoča predvsem na osnovna teoretska izhodišča, v drugem sklopu pa se dotika tehničnega znanja načrtovanja prostorov bivanja, ter razvijanju svojega lastnega kreativnega izraza in razmišljanja skozi risbo.

Pri izdelavi glavnega projekta kandidat združuje tako novo pridobljena znanja kot znanja pridobljena v začetnem tečaju Oblikovanje prostora 1.

 1. Uvodno predavanje (5 ur)
 • Razdelitev projektov (hiša – Jelovica) in stilov,
 • spoznavanje osnov oblikovanja enodružinske hiše,
 • zbiranje informacij za izdelavo idejne zasnove.
 1. AutoCAD (20 ur)
 • Nadgradnja osnovnega 2D znanja programa,
 • izris tlorisa enodružinske hiše ter skupnih pogledov,
 • postavitev lista (znak, glava, legenda),
 • tiskanje (model, layout),
 • oblikovanje zaključnih map.
 1. Posamezni funkcionalni sklopi znotraj enodružinske hiše (90 ur)

Kuhinja z jedilnico (10 ur), Dnevna soba (10 ur), Spalnica (10 ur), Otroška soba (10 ur), Kopalnica in WC (10 ur), Pisarna (10 ur), Vhod, hodniki in stopnišče (10 ur), Tehnični prostori (Utility, Shramba, Kurilnica) (10 ur), Atrij + vrt (10 ur)

Teoretični del:

 • analiza in zakonitosti prostora, koncept, stil,
 • dimenzioniranje in standardizacija pohištva,
 • svetloba, umetnost osvetljevanja,
 • psihologija barv v prostoru,
 • ergonomija, antropometrija,
 • akustika

Praktični del:

 • tlorisi (oprema, instalacije, tlaki, osvetlitev),
 • prerezi,
 • barvne študije in izbor materialov glede na predhodno podani stil,
 • popis opreme in materialov,
 • javna predstavitev naloge in zagovor ideje z uporabo kritične analize pri evalvaciji lastnih nalog v odnosu do drugih idej.
 1. Zaključek (5 ur)

Vrednotenje svojega dela in prezentacija projekta, strukturno povezanega v celoto.

Prijava:

V primeru odpovedi tečaja:
–  deset  (10) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 40% cene
–  pet  (5) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 70% cene
–  manj kot pet dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 90% cene

V primeru, da bo na tečaj Oblikovanje prostora prijavljenih manj kot deset oseb, si pridržujemo pravico do odpovedi le te z vračilom polne kotizacije. O morebitni odpovedi vas bomo obvestili vsaj deset dni pred pričetkom.

Račun vam bomo poslali na vaš naslov in sicer v roku petih dni po oddani prijavi,  z rokom plačila osmih dni.

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004