TEČAJI /

9. januarja 2023

TEČAJ/DELAVNICA

SOBOTNA AKADEMIJA

Smeri:

NOTRANJA OPREMA
MODA IN TEKSTILIJE
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
DIZAJN MANAGEMENT
NAKIT

SOBOTNA AKADEMIJA se bo izvajala na sedežu Fakultete za dizajn v Ljubljani na Dunajski 129 oz. on line preko spletne aplikacije Google Meet.

Delavnice bomo izvajali hibridno!

Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij. Možno jih je med seboj tudi kombinirati.

Cenik se nahaja v prilogi. Račun vam bomo poslali teden dni pred pričetkom delavnice na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.

Več informacij na :
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA (30 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

25.02.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
04.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
11.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
18.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
25.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
01.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!

Nov termin: PETEK
24.02.2023 / 16.00 – 20.00 ure 
03.03.2023 / 16.00 – 20.00 ure 
10.03.2023 / 16.00 – 20.00 ure 
17.03.2023 / 16.00 – 20.00 ure 
24.03.2023 / 16.00 – 20.00 ure 
31.03.2023 / 16.00 – 20.00 ure 

Predavatelj: Živa Slavec, u.d.i.a.
Za arhitekta, inženirja in oblikovalca je veščina risanja bistvena za opravljanje poklica, katerega glavna naloga je predstavitev, komunikacija in izvedba vizij urejanja prostora. Risba je sredstvo za komunikacijo z naročnikom, izvajalcem in ne nazadnje s samim seboj. Na Sobotni akademiji za arhitekturno risbo prostora se bomo spoznali z vsemi vidiki arhitekturno oblikovalske risbe. Naučili se bomo preprostih tehnik razmišljanja in risanja v treh dimenzijah.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, svinčnik trdote HB, B ali 2B, radirko in šilček.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA RISANJE IN SLIKANJE Z ELEMENTI ILUSTRACIJE (30 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

25.02.2023 / 9.00 – 13.00 ure
04.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
11.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
18.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
25.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
01.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelja: doc. Darko Birsa, izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič
Ilustracija obsega različne veje in tehnike, od slikarske, računalniške, konceptualne, do knjižne in enciklopedične ilustracije, stripa, piktogramov ter ilustracije v povezavi z grafičnim oblikovanjem. Udeležence Sobotne akademije želimo seznaniti z različnimi slogi ter smiselnim izborom tehnik, vezanih na izraznost posamične teme. V praktičnem delu bomo analizirali in izvedli eno temo po izbiri iz predlaganega nabora.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, mehki svinčnik ali druga risala, vodene ali akrilne barve, vsaj 1širok ploščat (cca 1,5 cm) in 1 tanek okrogel čopič.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA MODNO SKICO (30 ur)
(Priporočljivo za smer Moda in tekstilije in Nakit)

25.02.2023 / 9.00 – 13.00 ure
04.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
11.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
18.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
25.03.2023 / 9.00 – 13.00 ure
01.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: dr. Sabina Puc, viš. pred.
Na Sobotni akademiji bodo udeleženci spoznali pomen likovne govorice, ki jo uporabljamo kot sredstvo komunikacije znotraj modne produkcije ter temeljne značilnosti uporabe idejne skice, modne ilustracije in tehnične skice. Predstavljene bodo različne tehnike risanja, slikanja in kombinirane obdelave modne skice. Kandidati se bodo naučili narisati avtorsko modno skico, kreativno izvedbo različnih tekstilnih površin, vzorcev in tekstur na oblačilih ter uporabo različnih grafičnih in kombiniranih tehnik.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3 format, svinčniki, barvice, flomastri, tuš, tempere s priborom, barvni papir, časopisni papir, škarje, lepilo, ravnilo.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA NOTRANJO OPREMO PROSTORA (10 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

15.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
22.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!

Nov termin: PETEK
14.04.2023
/ 16.30 – 20.30 ure

21.04.2023 / 16.30 – 20.30 ure

Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar
Na Sobotni akademiji za notranjo opremo  prostora se bodo udeleženci seznanili z različnimi modernimi stili za oblikovanje prostora in osebnosti. Po analizi in izboru stila bodo udeleženci naredili konceptualno zasnovo preureditve prostora ali izbor stila za določeno namembnost vizualne podobe posameznika. Na podlagi narejene zasnove bodo udeleženci izdelali predstavitveni pano z izborom različnih vrst materialov in barvnih študij v povezavi z izbranim idejnim konceptom.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: škarje, risalne liste A3 format, lepilo, ostanke tekstilnih materialov, kolaž papir.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ (10 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

15.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!
22.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN!

Nov termin: PETEK
14.04.2023
/ 16.30 – 20.30 ure

21.04.2023 / 16.30 – 20.30 ure

Predavatelj: doc. mag. Katarina Klemen
Na Sobotni akademiji za celostno grafično podobo bodo udeleženci spoznali, kaj odlikuje dobro oblikovano celostno grafično podobo, ki predstavlja temelj vizualne komunikacije podjetja / izdelka in preko različnih komunikacijskih kanalov zrcali identiteto le-tega. Spoznali bodo ključne lastnosti močnega simbola: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Samostojno bodo oblikovali simbol za izbrano dejavnost. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi celostne grafične podobe, ki so simbol (znak + logotip), barvni sistem in tipografski sistem. V nadaljevanju bodo razmišljali o možnostih apliciranja simbola na različne medije (tiskane in digitalne). V okviru Sobotne akademiji za celostno grafično podobo bodo kandidati oblikovali tudi abstraktno črtno in ploskovno kompozicijo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: A3 šeleshamer in risalne liste 20 kom, črne flumastre različnih debelin, čopiče različnih debelin, tuš, tempere, lonček, svinčnik, šestilo, ravnilo, lepilo, krpo, škarje, kolaž, barvne revije v katerih je veliko fotografij  tekstur, vzorcev, narave.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE OBLAČIL IN MODNIH DODATKOV (10 ur)
(Priporočljivo za smer Moda in tekstilije in Nakit )

15.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure
22.04.2023 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: izr. Prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za oblikovanje oblačil in modnih dodatkov se bodo udeleženci seznanili s predstavitvijo načina izrisa kolekcije treh oblačil s poudarkom na proporcih, tehnikah in likovni kakovosti predstavitve. V praktičnem delu bodo na podlagi izbrane teme udeleženci izrisali v izbrani tehniki kolekcijo treh oblačil, ki bo vključevala osnovne značilnosti izrisa. Sobotno akademijo udeleženci zaključijo z izrisano izdelano kolekcijo treh oblačil in s kratkim opisnim tekstom konceptualne rešitve.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: listi A3 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE VZORCA V PROSTORU (10 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije in Nakit )

06.05.2023 / 9.00 – 13.00 ure
13.05.2023 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: izr. Prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za oblikovanje vzorca v prostoru se bodo udeleženci seznanili z osnovami oblikovanja motiva, možnosti njegovih vizualnih prilagoditev in z uporabo raznolikih tehnik njegovega sestavljanja v vzorec. Slednji bodo uporabljeni pri oblikovanju kreativnih izraznih rešitev tako za ploskovno kot tudi prostorsko uporabo. Na podlagi zastavljene teme bodo udeleženci izdelali kolekcijo vsaj treh vzorcev v izbranih tehnikah in eno postavitev v prostor.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: listi A4 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo, bucike, sukanec, kapa plošča 3mm.

 

SOBOTNA AKADEMIJA ZA SPODBUJANJE KREATIVNOSTI (DESIGN THINKING) IN PRIPRAVE NA USTNI ZAGOVOR (5 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije in Nakit )

20.05.2023 / 09.00 – 13.00 ure   TERMIN JE ZAPOLNJEN!

20.05.2023 / 14.00 – 18.00 ure  TERMIN JE ZAPOLNJEN

Nov termin:
19.05.2023 / 16.30 – 20.30 ure

Predavatelj: red. prof. dr. Jasna Hrovatin, izr.prof.dr. Jordan Berginc
V okviru 6 urne delavnice bomo spoznali nekatere metode za generiranje novih idej. Med drugim tudi »Design thinking«,  pristop, ki je uporaben za reševanje kakršnega koli problema s področja razvoja produkta/storitve/procesa. Na fakulteti za dizajn namreč iščemo kreativne talente, ki bodo sposobni snovanja inovativnih idej, ki so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih. Pri tem se zavedamo, da je na eni strani pomemben talent, po drugi strani pa lahko s pomočjo metod svoj kreativni potencial dvignemo in naredimo pomemben preskok, ki nas loči od povprečja. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na poslovno plat dizajna na dizajn management: »Kako pri dizajniranju produkta prepoznati tržno potrebo in kako raziskati uporabniško izkušnjo ter jo vkomponirati v koncept produkta?«

Preizkus nadarjenosti vključuje tudi pogovor s kandidatom, kjer nas zanimajo: motivi in afiniteta do dizajna, sposobnost kritičnega mišljenja, retorične sposobnosti in podobno, zato bomo na delavnici posvetili posebno pozornost tudi pripravi na ustni zagovor.

 

CENIK IN TERMINSKI PLAN: TUKAJ

Odjava od delavnice je mogoča najkasneje 3 (tri) dni pred pričetkom same delavnice. Kasnejše odjave ne odvezujejo prijavljenega na plačilo celotnega zneska po računu (100% plačilo Sobotne akademije tudi v primeru, če se delavnice prijavljeni ne udeleži in se tudi ni pravočasno odjavil). 

 

Prijavnica: