TEČAJI /

5. januarja 2024

TEČAJ/DELAVNICA

TEČAJ FOTOGRAFIJE

Izvajalec: izr. prof. Primož Korošec

Začetek: oktober 2024

Način izvedbe: na terenu in v studiu

Kraj: Ljubljana, različne lokacije

Obseg: 100 ur

Srečanje: enkrat tedensko od 16. 30 ure do 20. 30 ure

Oblika dela: predavanja in praktični del

Cena: 1.342,00 Eur. Možnost plačila na 5 obrokov. Cena obroka je 223,50 Eur.
Morebitni stroški materiala se obračunajo naknadno

Vsebina programa: TUKAJ

Pridobljene kompetence: 

Udeleženci bodo razvili idejni koncept za fotografijo znotraj oblikovalskega projekta. Znali bodo ovrednotiti stil znotraj posamezne zvrsti fotografije.

 

Prijava:

ODJAVA OD TEČAJA JE MOGOČA NAJKASNEJE 3 (TRI) DNI PRED PRIČETKOM TEČAJA. V KOLIKOR SE PRIJAVLJENI ODJAVI V KASNEJŠEM ČASU, PA SE TEČAJ ŠE NI PRIČEL, JE ZAVEZAN ZA PLAČILO V VIŠINI 30% PLAČILA CELOTNEGA TEČAJA, V PRIMERU ŽE PRIČETEGA TEČAJA, PA JE PRIJAVLJENI ZAVEZAN ZA CELOTNO PLAČILO TEČAJA (1.118,00 EUR).

V kolikor bo prijavljenih manj kot 10 udeležencev, se tečaj ne bo izvajal, v tem primeru, pa bo celotna vplačana kotizacija povrnjena.

Pogoj za pristop na tečaj je izkaz potrdila o plačilu vsaj enega obroka in sicer pred samim pričetkom tečaja.

Tečajni-ce/-ki so pred pristopom na tečaj dolžni pokazati tudi podpisano Pogodbo, v kolikor ni bila že predhodno poslana po elektronski poti na naslov, ki je bil v dopisu k Pogodbi naveden.

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004, 041 410 927