TEČAJI /

9. januarja 2024

TEČAJ/DELAVNICA

POLETNA ŠOLA STUDIJSKE KERAMIKE

Izvajalka: viš. pred. Živa Slavec

Začetek: avgust 2024

Način izvedbe: v živo

Kraj: Trata 17, Zgornja Besnica (pri Kranju)

Obseg: 8 šolskih ur

Srečanje: enkrat tedensko od 16. 00 ure do 19. 15 ure

Oblika dela: predavanja in praktični del

Cena: 108,00 Eur.
Stroški materiala se obračunajo naknadno

Vsebina programa: TUKAJ

Pridobljene kompetence: 

Udeleženci bodo znali prostoročno oblikovati glino in jo z različnimi osvojenimi tehnikami (teksturiranje, žigosanje, peletiranje, rezljan-je…) tudi oblikovati.

 

Prijava:

ODJAVA OD TEČAJA JE MOGOČA NAJKASNEJE 3 (TRI) DNI PRED PRIČETKOM TEČAJA. V KOLIKOR SE PRIJAVLJENI ODJAVI V KASNEJŠEM ČASU, PA SE TEČAJ ŠE NI PRIČEL, JE ZAVEZAN ZA PLAČILO V VIŠINI 30% PLAČILA CELOTNEGA TEČAJA, V PRIMERU ŽE PRIČETEGA TEČAJA, PA JE PRIJAVLJENI ZAVEZAN ZA CELOTNO PLAČILO TEČAJA (108,00 EUR).

V kolikor bo prijavljenih manj kot 5 udeležencev, se tečaj ne bo izvajal, v tem primeru, pa bo celotna vplačana kotizacija povrnjena.

Pogoj za pristop na tečaj je izkaz potrdila o plačilu in sicer pred samim pričetkom tečaja.

Tečajni-ce/-ki so pred pristopom na tečaj dolžni pokazati tudi podpisano Pogodbo, v kolikor ni bila že predhodno poslana po elektronski poti na naslov, ki je bil v dopisu k Pogodbi naveden.

 

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004, 041 410 927