TEČAJI /

8. avgusta 2023

TEČAJ/DELAVNICA

OBLIKOVANJE PROSTORA 1

Na Fakulteti za dizajn bomo v  mesecu oktobru 2023 v okviru Vseživljenjskega učenja organizirali enoletni tečaj OBLIKOVANJE PROSTORA 1 – Stanovanjski objekti v obsegu 120 ur.

Tečaj bomo izvajali enkrat tedensko v popoldanskem času in sicer med 16.30 in 20.30 uro od oktobra do meseca maja.

Urnik bo objavljen naknadno!

Cena:

Cena tečaja znaša 1.000,40 Eur. Nudimo plačevanje na 5 obrokov. Cena obroka je 200,08 Eur.

Vsebina programa:

Teoretični del (skupaj 40 ur):

Materiali in postopki za oblikovanje interierjev (20 ur)
mentor: viš. pred. Živa Slavec
mentor: doc. Mojca Perše

Pravila tehničnega risanja(načrti, konstrukcijska dokumentacija, standardizacija).
Postopki za projektiranje notranje opreme.
Oprema stanovanjskih prostorov(funkcionalna ureditev, dimenzioniranje).
Materiali za pohištvene izdelke(les in lesna tvoriva, mineralne plošče, kovine, steklo, keramika, kamen, papir, kompozitni materiali, umetne snovi, tapetniški materiali…).
Konstrukcijske značilnosti pohištvenih elementov(omara, miza, postelja, stol).
Talne, stropne in stenske obloge.

Teorija barv (10 ur)
mentor: red. prof. dr. Jasna Hrovatin

Seznanjanje z osnovami likovne teorije, zakonitostmi zaznavanja barv, s psihološkimi vidiki barv in s posebnimi barvnimi pojmi.
Pri udeležencu razviti občutljivost za barvne sintezije in sposobnost
za uporabo barvnih zakonitosti pri oblikovalskem delu.
Poznavanje simbolike barv ter razumevanje atraktivnosti barv v odvisnosti od kulture, okolja in osebnostnih značilnosti posameznika.
Znanje o barvah in njihovem sozvočju preliti v barvne študije elementov.

Razsvetljava (5 ur)
mentor: doc. Ivo Koritnik

Svetloba in človek(dojemanje svetlobe, vid, lastnosti človeškega očesa, učinkovanje svetlobe na človeka, bleščanje).
Fizikalne osnove svetlobe(dvojna narava svetlobe, pojavi pri širjenju svetlobe, kvantna teorija o svetlobi).
Svetloba in barve(barve in valovne dolžine, dojemanje barv, barva in spektralna vsebina svetlobe).
Naravni in umetni svetlobni viri.
Svetilke.
Notranja razsvetljava(zahteve in priporočila za notranjo razsvetljavo, načrtovanje in izvedba notranje razsvetljave).
Scenska razsvetljava(funkcionalna in efektna razsvetljava, osvetlitev zunanjih prizorišč).

Ergonomija (5 ur)
mentor: viš. pred. Živa Slavec

Ergonomska načela oblikovanja(delovna mesta in urbano okolje, interakcija človek – stroj – človek, sedeči položaj, mikroklima, delovna površina, stol, osvetlitev, hrup, vibracije).
Ergonomija stanovanjskega okolja(sanitarije, kuhinja, dnevna soba…). Prilagoditve osebam s posebnimi potrebami. Dimenzije pohištva. Vloga črk, oblik in barv v človeškem zaznavanju in dojemanju.
Ergonomska analiza delovnega mesta(bivalnega okolja, kabine osebnega vozila, prospektivne in retrospektivne tehnične (re) konstrukcije z vidika ergonomije gibal, nabava nove ergonomske opreme v delovnem in bivalnem okolju).

Praktični del (skupaj 80 ur):

Risanje perspektive prostora (20 ur)
mentor: viš. pred. Živa Slavec

Kreativno risanje črte, linije, teksture. Poznavanje in vključevanje v risbo ravnotežje, ritem, proporce, variacije in zaključek s kreativno predstavitvijo. Spoznavanje procesov oblikovanja preko literature kot individualno delo. Prostoročna perspektiva in predstavitvena tehnika aksonometrija in izometrija.

AutoCAD osnove (20 ur)
mentor: viš. pred. Petra Kocjančič

Predstavitev programa, ravninski koordinatni sistem
Delo z datotekami
Osnovne nastavitve
Ikone, meniji, ukazi
Layerji
Postavitev lista
Tiskanje
Praktični primeri

Notranja oprema prostora (40ur)
mentor: viš. pred. Petra Kocjančič

Vsebina je fleksibilna v kontekstu novih dognanj bivanja, družbenih in političnih sprememb, naravnih danosti, klimatskih sprememb…
Predmet omogoča udeležencem interdisciplinarno povezovanje različnih ved in znanosti preko praktičnih izhodišč.
Projektne naloge so zasnovane tako, da udeležencem omogočajo skupinsko kot individualno delo.
Poudarek je na trajnostnem razvoju, uporabi avtohtonih materialov, povezovanju narave in objekta v enovit in združljiv prostor, ki omogoča zdravo in harmonično bivanje.

 

Prijava:

ODJAVA OD TEČAJA JE MOGOČA NAJKASNEJE 3 (TRI) DNI PRED PRIČETKOM TEČAJA. V KOLIKOR SE PRIJAVLJENI ODJAVI V KASNEJŠEM ČASU, PA SE TEČAJ ŠE NI PRIČEL, JE ZAVEZAN ZA PLAČILO V VIŠINI 30% PLAČILA CELOTNEGA TEČAJA, V PRIMERU ŽE PRIČETEGA TEČAJA, PA JE PRIJAVLJENI ZAVEZAN ZA CELOTNO PLAČILO TEČAJA (1.000,40 EUR).

V kolikor bo prijavljenih manj kot 10 udeležencev, se tečaj ne bo izvajal, v tem primeru, pa bo celotna vplačana kotizacija povrnjena.

Pogoj za pristop na tečaj je izkaz potrdila o plačilu vsaj enega obroka in sicer pred samim pričetkom tečaja.

Tečajni-ce/-ki so pred pristopom na tečaj dolžni pokazati tudi podpisano Pogodbo, v kolikor ni bila že predhodno poslana po elektronski poti na naslov, ki je bil v dopisu k Pogodbi naveden.

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004, 041 410 927