TEČAJI /

4. novembra 2020

TEČAJ/DELAVNICA

Napovedovanje trendov

NAPOVEDOVANJE TRENDOV

“Zgodovina se ponavlja”. Vrača se v znani podobi, vendar v drugem kontekstu predstavlja nove izzive. Kako prepozati aktualne zgodovinske elemente in jih ustvarjalno povezati s sedanjostjo? Kako zgodovinsko ustvarjalno časovnico povezati v aktualne trende in trende prihodnosti? Poznavanje pomembnih zgodovinskih obdobij, premikov in stvaritev tako z umetniške kot tudi psihološke in družbene perspektive nam daje presenetljive odgovore, kje se nahaja ustvarjalnost danes in kje v prihodnosti.

VSEBINA PREDMETA

Napovedovanje trendov teoretični uvod (5ur)

Kaj je napovedovanje trendov? Ločevanje trendov od zapovedi.

Kakšna je pozicija ustvarjalnosti danes?

Katere nivoje ustvarjalnosti ločimo in kaj jih definira (psihološka perspektiva skozi dizajn)?

Kaj je integrirano ustvarjanje (psihološka perspektiva skozi dizajn)?

Komercialno in umetniško ustvarjanje (5ur)

Razlika med umetnostjo in komercialo, je ločnica naravna ali umetno ustvarjena? Kakšen je pomen ločnice za trenutni trg in kaj pomeni za trenutni trend ustvarjanja?

Kakšen je njen trend razvoja v prihodnosti?

Zgodovinski pregled ustvarjalnosti in napovedovanje trendov (10ur)

Pregled ustvarjalnih obdobij skozi preteklost. Vpliv preteklih ustvarjalnih obdobij na sedanjo pozicijo ustvarjanja. Vpliv pretekle in sedanje perspektive na prihodnjo.

Družbene krize in ustvarjalni preboj (5ur)

Vpogled v družbene krize (ter aktualne družbene konflikte), kakšen pomen imajo za ustvarjalno moč ter ustvarjalni preboj? Katera vprašanja in odgovore nam ponujajo pri ustvarjanju kompleksnejših ustvarjalnih zgodb?

Pregled vseh treh industrijskih revolucij, v čem so si različne, kaj jim je skupnega. Kakšne so njihove posledice za ustvarjalni, družbeni, psihološki in duhovni razvoj? Kateri so tisti pogoji, ki so jih sprožili in kakšen je njihov pomen za ustvarjanje? Podrobna analiza aktualne, 3. revolucije in postavljanje okvirov ustvarjanja za prihodnost – napovedovanje trendov.


Vaje (5ur)

1.Vaja

Vaja menjave perspektive, ki predstavlja pomembno psihološko orodje za napovedovanje trendov. Vaja poteka v obliki diskusije med dvema skupinama, ki zagovarjata nasprotne konceptualne pole. Nato skupini zamenjata pole in vodita diskusijo.

2.Vaja

Vzporejanje preteklosti in aktualnega časa. Iskanje povezave med preteklo in sedanjo pozicijo ustvarjanja skozi primere, ki jih tečajniki poiščejo individualno preko analitičnega pristopa k zgodovinskim obdobjem in pomembnejšim ustvarjalnim produktom ter vzporejanjem slednjih z aktualnim področjem ustvarjanja. Prepoznavanje fuzije historičnih elementov z individualno kreativnostjo?

Izvajalec: Špela Jambrek, pred.

Cena: 210,00 eur + 22%DDV = 256,00 eur

Prijava:

V primeru odpovedi tečaja:
–  deset  (10) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 40% cene
–  pet  (5) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 70% cene
–  manj kot pet dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 90% cene

V primeru, da bo na tečaj prijavljenih manj kot deset oseb, si pridržujemo pravico do odpovedi le te z vračilom polne kotizacije. O morebitni odpovedi vas bomo obvestili vsaj deset dni pred pričetkom.

Račun vam bomo poslali na vaš naslov in sicer v roku petih dni po oddani prijavi,  z rokom plačila osmih dni.

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004