Gostujoči profesorji /

2016/2018

Številka projekta:
5440-11/2016/117

Številka operacije:
C3330-17-539002

Naziv operacije:
GoinGreenGlobal

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa:
Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP
Prevale 10, 1236 Trzin

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
60.778,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
E: almina.durakovic@fd.si
M: 059 235 011

Trajanje projekta:
1. 10. 2016 – 30. 6. 2018

Ime oz. naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Namenjavnega razpisa je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini in ki naj bi še zlasti – poleg mednarodnih izkušenj in znanj – prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

2016 – 2017

TACO LANGIUS, Istituto Marangoni
Product Design department, Milano, Italy
Daljše gostovanje: 1. 3.-1. 6. 2017 (3 mesece, skupaj 72 ur)
Form Follows Future.pdf

JULIAN ROBERTS
Fashion Design department, Royal College of Art in London, UK
Krajše gostovanje: 9. 5. -11. 5. 2017
Free Cutting.pdf

LYNNE ELIZABETH ELVINS
Design Management, Design Rally, Bristol, UK
Krajše gostovanje: 16. 5. – 19. 5. 2017
Design and Sustainability.pdf

STENAR MOWATT VALADE AMLAND
Three Point Zero, Copenhagen, Denmark
Krajše gostovanja: 22. 5. – 25. 5. 2017
Brand Positioning and Storytelling.pdf

DANIJELA DOMLJAN, PhD, MA in Design, assist. prof.
University of Zagreb Faculty of Forestry, Department for Furniture and Wood Products, Zagreb, Croatia
Krajše gostovanje: 29. 5. – 31. 5.2017
Workshop Spaces and Functionality on FD Building.pdf

 

2017 – 2018

BRIGITTE DORJA DE MOZOTA, PhD
DesignenceTM founder & Manager Consultancy in Design Leadership & Design Management, Paris, France
Krajše gostovanje: 2. 10. – 6. 10. 2017
Brand Aesthetics Model.ppt

ROZINA (RASUL) SPINNOY, managing director
Belgium Design Council
Krajše gostovanje: 4. 12.– 7. 12. 2017
Design Strategy for Economic Growth.pdf

JAN JONGERT
Superuse Studios – architect, Netherlands
Krajše gostovanje: 19. 2. 2018 – 23. 2. 2018
Inside Flows.pdf

mag. SEVERIN FILEK, managing director
DesignAustria, Wien
Krajše gostovanje: 16. 4. 2018 – 19. 4. 2018
Calculation Basics.pdf, Education Basics.pdf, Design Austria.pdf
www.eu-skladi.si


2012/2013

Št. izvajanega programa:
OP RCV_VS-45

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«
www.mizks.gov.si
www.svlr.gov.si

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica UP
Prevale 10, 1236 Trzin

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
15.043,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
E: almina.durakovic@fd.si
M: 059 235 011

2012-2013
Program se bo izvajal od 15. 10. 2012 do 30. 5. 2013

ATUSHI KITAGAWARA
www.kitagawara.co.jp 
Architecture department, Tokyo University of the Arts, Japonska
Datumi predavanj: maj 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

IVAN HRKAŠ
www.Academy of Fine Arts Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Datumi predavanj: februar 2013
Katedra za vizualno kulturo, Katedra za vizualne komunikacije

TARA WAINWRIGHT
University of Dundee / V&A museum, Dundee, UK
Datumi predavanj: od 11. 2. do 15. 2. 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

MARIE-LEEN RYCKAERT
www.ArtEZ Institute of Architecture.nl, Nizozemska
Datumi predavanj: od 11. 2. do 15. 2. 2013
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora


2011/2012

Št. izvajanega programa:
OP RCV_VS-11-46

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«
www.mvzt.gov.si/si
www.svlr.gov.si

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn
Prevale 10, 1236 Trzin

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
18.393,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
E: almina.durakovic@fd.si
M: 059 235 011

2011-2012
Program se bo izvajal od 11. 1. 2011 do 30. 5. 2012

BO LINNEMANN
Kontrapunkt, Danska
www.kontrapunkt.com
Datum predavanj: 16. 4. – 2. 4. 2012
Delavnica na Katedri za vizualne komunikacije: Plakati študentov.pdf

CYNTHIA MOHR
College of Visual Arts and Design, University of North Texas
www. art.unt.edu/design.html
Datum predavanj: 16. 4. – 20. 4. 2012
Delavnica na Katedri za notranjo opremo: Rezultati delavnice.pdf

DAN REISINGER
www.danreisinger.com
Givatayim, Israel
Datum predavanj: 16. 5. – 22. 5. 2010
Delavnica na katedri za vizualne komunikacije
Plakati.pdf

JAMES CRAIG
Design With Type, New York, USA
www.designingwithtype.com

Datum predavanj: 16. 4. – 20. 4. 2012
Delavnica na Katedri za vizualne komunikacije:
Workshop Results.pdf
Workshop on Facebook


»Javni razpis sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010«

Št. izvajanega programa:
OP RCV_VS-29

Fakulteta za dizajn je bila izbrana na osnovi Javnega razpisa sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja« prednostna usmeritev 3.3: »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Upravičenec:
Fakulteta za dizajn
Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Višina dodeljenih sredstev v EUR:
14.070,00 €

Kontaktna oseba:
Almina Duraković
Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost
E: almina.durakovic@fd.si


2010

Program se je izvajal od 20. 1. 2010 do 30. 6. 2010

BASTIAN ADRIANUS STEPHANUS KOOLS
www.baskools.com
Datum predavanj: 23. 5. – 26. 5. 2010
Ljubljanatopia: The future of leisure on Trafalgar square
Delavnica pri predmetu Studio – Notranja oprema stanovanjskih objektov, 2 letnik (redni in izredni), smer Notranja oprema

HENDRIKUS LAMBERTUS MARIA VAN NISTELROOIJ
www.studiohvn.com

Datum predavanj: 23. 5.-26. 5. 2010
Ljubljanatopia: The future of Trafalgar square
Delavnica pri predmetu Studio – Notranja oprema stanovanjskih objektov 2 letnik, smer Notranja oprema

NACHO LAVERNIA
Escuela de Arte y Superior de Diseno de Valencia
Datum predavanj: 16. 5.-22. 5. 2010
Packaging Workshop
Delavnica pri predmetu Načrtovanje vizualnih komunikacij, 2 letnik (redni), smer Vizualne komunikacije

BOJAN HADŽIHALILOVIĆ
Akademija likovnih umetnosti Sarajevo
Datum predavanj: 9. 5. – 13. 5. 2010 in 16. 5. – 18. 5. 2010
Proglas Mladina
Delavnica pri predmetu Načrtovanje Vizualnih komunikacij, 3 letnik (redni in izredni), smer Vizualne komunikacije

VLADIMIR SANZHAROV
Saint-Petersburg State University of Technology and Design (SUTD)
Datum predavanj: 28. 3. – 31. 3. 2010
Modern Trends in Russian Interior Design
Predavanje pri predmetu Notranja oprema javnih objektov, 3 letnik (redni in izredni), smer Notranja oprema

INGRID HULJEV
Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu
Datum predavanj:  9. 5. – 15. 5. 2010
Workshop “Dress up” –“Obuci”
Delavnica pri predmetu Oblikovanje oblačil, 2 letnik, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil

 

professor /