NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM /

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.

AKCIJE / TRAJANJE
a) Individualna mobilnost
mobilnost študentov za študij, 1-12 mesecev
mobilnost študentov za usposabljanje (praksa), 2 tedna-5 mesecev
mobilnost osebja za poučevanje, 1-4 tedne
mobilnost osebja za usposabljanje, 1-4 tedne
mobilnost osebja za raziskovanje, 1-6 mesecev
pripravljalni obiski, 2-5 dni

b) Študijski obiski (skupine), 3-5 dni
c) Izmenjava strokovnjakov, 3 dni-2 tedna

Več o programu si oglejte na spletni povezavi:
www.cmepius.si

/

/