PRISPEVKI /

1. marca 2024

NOVO

Nov Študentski svet Fakultete za dizajn

Fakulteta za dizajn s ponosom in z navdušenjem pozdravlja in
predstavlja nove člane
ŠTUDENTSKEGA SVETA

 

Včeraj, 29. februarja, se je konstituiral nov sklic Študentskega sveta na Prvi (1.) ustanovitveni seji ŠS. Za novo predsednico ŠS FD je bila soglasno imenovana Laura Jelovšek (smer NO, 1.letnik, redni), za podpredsednico Ivana Pleskina (smer VK, 1. letnik, redni) in za tajnico Veronika Kajin (smer VK, 2. letnik, redni).

MANDAT: DO 1.3.2026

Ostali člani ŠS FD so:

SMER NO:

 • Pija Kajzer (1. letnik, redni)
 • Tijana Drljača (2. letnik, izredni)

SMER VK:

 • Bor Dolenc (1. letnik, izredni)
 • Špela Hrnčič (2. letnik, izredni)
 • Max Weber Doleček (3. letnik, redni)
 • Tea Andjelič (3. letnik, izredni)

SMER MT:

 • Ela Pušnik (1.letnik, redni)
 • Maša Vajd (2. letnik, redni)
 • Gaja Zadravec (3. letnik, redni)

SMER DM:

 • Vida Fleischmann (1.letnik, izredni)
 • Marlena Horvat Sandreli (3. letnik, izredni)

 

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov:
studentskisvet@fd.si, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale, pritožbe oz. komunicirajo s člani ŠS FD.

Iskreno se zahvaljujemo preteklim članom ŠS in predsednici ŠS Anamariji Čuden za izjemno delo, visoko motiviranost, vrhunsko pripravljenost in nesebični pomoči študentom na njihovi karierni poti.

 

Čestitamo našemu novemu Študentskemu svetu.

Predvsem ustvarjalno, produktivno in pogumno še naprej!