PRISPEVKI /

17. septembra 2020

NOVO

OBVESTILO ŠTUDENT-OM/-KAM, ZAPOSLENIM IN SODELAV-CEM/-KAM FD

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pripravil Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 (Smernice).

Vsi visokošolski zavodi so pozvani k striktnemu in doslednemu upoštevanju Smernic, pri čemer je potrebno spremljati epidemiološko situacijo v državi, saj se bodo smernice posodabljale glede na epidemiološke razmere.

Od deležnikov (študenti, zaposleni, sodelavci, obiskovalci) Fakultete za dizajn pričakujemo, da bodo navodila FD in Smernice pristojnih organov spremljali in jih upoštevali.

PREDVSEM:

  1. V PROSTORE ZAVODA NAJ VSTOPAJO LE ZDRAVE OSEBE; NUJNA JE SEZNANJENOST VSEH S SIMPTOMI KORONAVIRUSA
  2. MED VSEMI DELEŽNIKI NAJ SE OHRANJA RAZDALJA VSAJ 1,5 METRA
  3. NOŠENJE MASK V VSEH SKUPNIH PROSTORIH, RAVNO TAKO V PREDAVALNICAH MED GOVORJENJEM
  4. UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH STANDARDOV – HIGIENA KAŠLJA IN KIHANJA, REDNO UMIVANJE IN RAZKUŽEVANJE ROK

V PROSTORE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN V STIKE Z OSTALIMI ŠTUDENTI IN ZAPOSLENIMI NE SMEJO PRIHAJATI OSEBE:

– KI IMAJO ZNAKE/SIMPTOME ZA OKUŽBO S SARS-CoV-2

– KI JIM JE BILA ODREJENA KARANTENA, ZA ČAS TRAJANJA KARANTENE

– KI JIM JE BILA ODREJENA IZOLACIJA ZARADI SARS-CoV-2 POZITIVNEGA TESTA, ZA ČAS TRAJANJA IZOLACIJE

! V kolikor ima oseba, ki je bila v stiku z drugo osebo in ki se je kakorkoli zadrževala v prostorih FD, simptome COVID – 19, je ta oseba dolžna obvestiti zavod bodisi o simptomih bodisi o POTRJENI okuženosti s COVID – 19!

VLJUDNO NAPROŠAMO, DA SE TEGA VSI SODELUJOČI ZAVEDAJO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJO.

DOSTOP DO CELOTNEGA BESEDILA SMERNIC SE NAHAJA TUKAJ:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visoko-solstvo/COVID-19/Smernice-za-visokosolske-zavode-MIZS_NIJZ.pdf

SPREMLJAJTE TUDI VSE POSODOBITVE IN INFORMACIJE GLEDE IZVEDBE IN ORGANIZACIJE ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI, KI BODO OBJAVLJENE NA:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/.

ŠTUDIJSKI PROCES BO POVSOD, KJER JE BO TO MOGOČE, IZVEDEN S FIZIČNO PRISOTNOSTJO. PRI PREDMETIH, KJER NE BO MOGOČE ZAGOTOVITI ZADOSTNE RAZDALJE, BODO PREDAVANJA/VAJE POTEKAL-A/-E V VEČ SKUPINAH ALI ON-LINE.

V VSAKEM PRIMERU SE BO V CELOTI SLEDILO IN ZADOSTILO ŠTUDIJSKEMU PROGRAMU.

——POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE IN ZDRAVJE LJUDI OKOLI NAS …—–

DEKANAT FAKULTETE ZA DIZAJN