Partnerstvo /

Opis /

Razvoj Fakultete za dizajn vidimo predvsem znotraj razvoja družbenega okolja. Naše delo je zasnovano za potrebe okolja, v katerega smo vpeti in iz katerega izhajajo povpraševanja, ki jih pridobljena znanja lahko uresničujejo.V prihodnosti bomo posebno pozornost posvetili kakovosti izvedbe študija, okrepili bomo mednarodno mobilnost profesorjev in študentov in znanstveno-raziskovalno ter umetniško dejavnosti.

PODROČJA RAZVOJA

Razvojno-raziskovalna dejavnost
Spremljanje svetovnih trendov na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah

  • Evidentiranje potreb slovenskega gospodarstva in obrti pri razvoju novih blagovnih znamk ter proizvodov
  • Oblikovanje ekspertnih multi-disciplinarnih timov iz vrst slovenskih in tujih strokovnjakov iz akademske in gospodarske sfere
  • Priprava idejnih študij in prototipov novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti, tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti
  • Objava izsledkov in primerov dobre prakse

 

Izobraževanje
Prioriteta Fakultete za dizajn je osnovanje t.i. »trikotnikov znanja« (izobraževanje – raziskovanje – gospodarstvo). Preko raziskovalnih nalog in praktičnih del se študente usmerja v kreativno oblikovalsko okolje. Posledično izobraževalni proces aktivno deluje ter krepi vezi z gospodarstvom in raziskovalnimi inštitucijami, kar dolgoročno zagotavlja mreženje med nosilci in porabniki znanja.

Svetovanje in storitve za gospodarstvo in obrt

  • Izvajanje študijske prakse v industriji
  • Prenos in integracija specialističnih strokovnih znanj s področja dizajna, materialov, tehnologij in marketinga
  • Sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju sodobnih svetovnih trendov
  • Interdisciplinarno strokovno svetovanje na področju razvoja novih izdelkov z vidika dizajna, materialov, tehnologij in tržne privlačnosti
  • Strateški načrt z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji Fakultete za dizajn

Spoštovani podjetniki, direktorji, kadroviki!

 

Če potrebujete dodatno pomoč v obliki študentskega dela ali nudite druge oblike zaposlitve študentom s področja oblikovanja, vas vljudno vabimo, da nam pošljete povpraševanje. Vaš oglas bomo z veseljem objavili na naši spletni strani. Prav tako ste vabljeni, da sodelujete z nami na področju različnih projektov. Pošljite nam vašo idejo in dogovorili se bomo za sestanek.

Naziv podjetja

Odgovorna oseba

Naslov

ID za DDV

LABORATORIJ /

LABORATORIJ ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
Spodbuja raziskovalno in razvojno delo, kjer se ustvarjajo razvojni projekti in novi produkti. Delovanje laboratorija omogoča študentom Fakultete za dizajn opravljanje prakse znotraj matične institucije, ob podpori in sodelovanju industrije pri določenih oblikovalskih projektih. Pomen dizajna, v povezavi z in za industrijo v prid slovenskega gospodarstva, vključuje tudi oblikovanje za krepitev prepoznavnosti izdelkov.

Vodja laboratorija za kreativne industrije
doc. Mojca Perše, univ. dipl. inž. arh.
E:  mojca.perse@fd.si
M: 059 23 5008

Sodelavki laboratorija:
Tamara Hajdu, viš. pred., mag. diz.
E:  tamara.hajdu@fd.si
M: 059 23 5003

Helena Knap, dipl. diz.
E:  helena.knap@fd.si
M:059 23 5003

LABORATORIJ ZA PRODUKTNO OBLIKOVANJE

Dejavnosti laboratorija potekajo sočasno na raziskovalnem, razvojnem in izobraževalnem nivoju, saj je laboratorij opremljen s sodobno tehnologijo za računalniško oblikovanje in konstruiranje tekstilij ter tekstilnih in oblačilnih izdelkov, kot tudi z opremo za tkanje, pletenje in tiskanje tekstilnih materialov ter opremo za izdelavo prototipov tekstilnih in oblačilnih izdelkov. Predviden je tudi studio za oblikovanje kovine, ki se bo ukvarjal z raziskovanjem povezave med tekstilom in kovino, ter apliciral kovino v različne tekstilne produkte za človeka in interjer.

Vodja laboratorija za produktno oblikovanje
Almina Duraković, mag. diz., višja predavateljica
E:  almina.durakovic@fd.si
M: 059 23 5009

LABORATORIJ ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Namenjen je idejam, raziskovanju, strategijam in aktivnostim, ki so pomembne za dinamično in učinkovito načrtovanje vizualnih komunikacij. Laboratorij aktivno sodeluje pri organizaciji mednarodnih delavnic, javnih dogodkov, poletnih šol, … Povezuje se z industrijo, podjetji  ter razvojnimi centri. Študenti znotraj laboratorija opravljajo prakse v neposredni povezavi z naročniki.

Vodja laboratorija za vizualne komunikacije
Domen Lo, mag. diz., višji predavatelj
E:  domen.lo@fd.si
M: 059 23 5001

 

KARIERNI CENTER /

Namen kariernega centra Fakultete za dizajn je, da študente in diplomante FD pripravlja na učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri izgradnji zaposlitvenih kompetenc.

DEJAVNOSTI:
– svetovanje študentom pri načrtovanju kariere in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc,
– pomoč pri pripravi kvalitetnih predstavitvenih map (portfolijev)
– spoznavanje s stroko (obiski potencialnih delodajalcev),
– spoznavanje s podjetniškim okoljem in poslovno komunikacijo,
– pomoč pri vzpostavitvi mednarodnih povezav in zaposlitvenih priložnosti,
– organizacija brezplačnih posvetov in delavnic.

VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV:
Karierni center FD za študente organizira predavanja, seminarje in predstavitve z različnih področij, ki so povezana z njihovo poklicno orientacijo in sodeluje tudi s kariernimi centri drugih visokošolskih institucij, da bi zagotovili prenos znanja in primerov dobrih praks.

 

BREZPLAČNE OBJAVE IN PREDSTAVITVE ZA DELODAJALCE:
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev, potencialnim delodajalcem nudimo naslednje možnosti brezplačnega sodelovanja:
– objave prostih delovnih mest, študentskih del, praks in natečajev,
– objave razpisov za kadrovske štipendije,
– predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti.

Če vas zanima sodelovanje z nami (kot študent ali delodajalec), ali potrebujete dodatne informacije o aktivnostih Kariernega centra, se lahko obrnete na vodjo Kariernega centra.

KONTAKT:
mag. Veroniko Gruden
M: 059  23 50 02
E: kariernicenter@fd.si

HDMI /

Hiša za dizajn management in inovacije (v nadaljevanju HDMI) je prostor kjer se družijo znanost, umetnost in gospodarstvo. V HDMI utrjujemo pot h kompetententnim družbenim členom v znanosti in umetnosti, ki sta sestavni del dizajna, ki v današnjem času postaja vidnejši in zavzema holistično funkcijo v gospodarstvu. Na HDMI-ju organiziramo izobraževanja in okrogle mize na temo aktualnih družbenih tem. Trenutno se srečujemo s problemom, ki bremeni fiziološke in varnostne potrebe človeka, ki sta najpomembnejša za obstoj Zemlje in nas. Odvisni sta od napredka, uveljavljanja in absorbcije znanja podjetji iz trajnostnega razvoja. Na gostujoča predavanja vabimo vodilna in mednarodno priznana imena s področja dizajna, okoljevarstva, družbene etike in morale ter managementa. Stremimo k poti do znanja in trajnostno naravnanega dizajna.

 

Na smeri Dizajn management (v nadaljevanju DM), ki je lociran v HDMI-ju se na omenjenem področju vsakodnevno izobražujemo. Strokovni delavci z najnovejšimi podatki in raziskavami nesebično prenašamo znanje študentom. V sodelovanju s podjetji raziskujemo poti, kako in na kakšen način vpeljati sodobno miselnost in organiziranost, tudi v organizacije z dolgo tradicijo. Ko omenjamo DM, govorimo o organizaciji podjetja z osredotočenostjo na dizajn v interdisciplinarne/transdisciplinarne time. Hiša dizajna je namenjena promociji in oglaševanju patentov in izdelkov, ki so jih ustvarili študentje in mentorji v času študijskega izobraževanja in zaključku študijskega leta organiziramo razstavo Design Explosion. Galerijski prostor nudimo tudi za medletna projektna dela.

ALUMNI /

Spoštovane diplomantke Fakultete za dizajn, spoštovani diplomanti Fakultete za dizajn!

S pomočjo vas, Fakulteta za dizajn v Ljubljani, že vrsto let uspešno prenaša znanje v tuje in domače, javne in gospodarske subjekte preko inovacij, patentov ter razvojnih in umetniških projektov, ki prinašajo dodano vrednost oblikovalskim in tehnološkim rešitvam ter izvedbi novih izdelkov in storitev. Diplomanti FD, kot ambasadorji Fakultete za dizajn, s svojim znanjem in diplomo, aktivno prispevate k uveljavitvi kreativnih industrij in povečujete pomen, ki ga ima dizajn pri razvoju podjetja, gospodarstva in družbe kot celote. Želimo si, da se z zaključkom študija naše vezi ne bi prekinile, temveč, da bi jih še naprej krepili.

Alumni klub FD smo ustanovili z namenom:
– omogočiti različnim generacijam naših diplomantov sodelovanje in mreženje,
– vzpostaviti in razvijati sodelovanje med FD in našimi diplomanti ter posledično z okoljem v katerem ustvarjate svoje kariere,
– negovati pripadnost šoli in promovirati dosežke članov kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini,
– prispevati k nadaljnjemu razvoju in promociji FD.

 Kaj Alumni klub ponuja:
– povezovanje diplomantov
– networking,
– sodelovanje na strokovnih in družabnih dogodkih v organizaciji FD,
– redno obveščanje o aktualnih objavah, razpisih in natečajih,
– 10 % popust pri plačilu kotizacije za programe VŽU (tečaji, poletne šole, delavnice).

Kdo se lahko včlani?
Člani Alumni kluba FD lahko postanejo diplomanti FD in diplomanti Istituti Callegari – le prijavnico, ki se nahaja pod besedilom je potrebno izpolniti ter klikniti na zavihek “Pošlji”.

Sodelujte z nami!
Delovanje Alumni kluba bo odvisno predvsem od vašega sodelovanja. Mnoge med vami spremlja zgodba o uspehu. Delite jo z ostalimi člani kluba ali z bodočimi diplomanti in soustvarjajte njihovo karierno pot. V Alumni klubu lahko delujete kot predavatelji, vodite okrogle mize, prispevate članek ali novico, pomagate pri organizaciji alumni dogodkov ali sponzorirate alumni dogodke. Vsaka pomoč ali ideja sta dobrodošli. Vaše cenjene komentarje, predloge in pobude pošljite na
E: alumni@fd.si.

Ne skrbite, o vseh srečanjih Alumni FD vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za vašo kreativnost, ki je bogatila FD v času vašega študija. Ohranjajmo jo še naprej!

Kontaktna oseba:
mag. Veronika Gruden
E: veronika.gruden@fd.si

M: 059 23 5002

 

PROJEKTI /

NOVICE /

17. septembra 2019

/

MEDNARODNA NAGRADA

Architecture MasterPrize je v kategoriji Notranja oprema– Javni prostori podelilo za leto 2019 častno omembo projektu: Variacije obnove lobija osnovne šole Domžale, ki je pod mentorstvom Benjamina Hafnerja nastajal v sodelovanju s študenti Fakultete za dizajn (J.Favai, N.Avsenik, L.Brinc, T.Gerdej, A.Kolenc, N.Mlakar, A.Pavlič, L.Škerlj, E. Starc). Architecture Masterprize nagrajuje kreativnost in inovacije znotraj področij arhitekturnega […]

12. septembra 2019

/

PRAKSA

V podjetju Numo d.o.o. ponujajo študentkam in študentom FD opravljanje praktičnega usposabljanja. NUMO je mlad in inovativen team strokovnjakov s področja design inženiringa, ki za uveljavljanje lokalne in globalne naročnike realizira tehnološko zahtevne projekte s filozofijo design-to-function. Poleg zahtevnejših projektov, ki so podprti z UX dizajnom izdelujejo tudi aplikacije, spletne strani, animacije, celostne grafične podobe […]

4. septembra 2019

/

NATEČAJ

Več na: www.mao.si