PRISPEVKI /

24. januarja 2022

NOVO

PLEČNIKOVO LETO

V letu 2022 obeležujemo 150. letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (23. januar 1872 – Ljubljana, 7. januar 1975). S svojim obširnim opusom je pomembno zaznamoval arhitekturno krajino celotne Slovenije in deloma tudi Evrope.

Plečnikovo delo kot inspiracija za spominke – Idejne rešitve študentov VK