PRISPEVKI /

31. januarja 2024

NAGRADA

Podeljene Rozmanove pohvale, priznanja in nagrada za študijsko leto 22/23

Senat FD je na svoji 3. redni seji, dne 21.12.2023, obravnaval in potrdil sklepe Komisije za študijske zadeve (19.12.2023) o podelitvi Rozmanovih pohval, priznanj in nagrade za študijsko leto 22/23 oz. za tekoče leto 2023. Listine so nagrajenci prejeli na svečani podelitvi v Centru ROG, dne 23.1. 2024.

Rozmanove pohvale za najboljše študente letnikov po smereh so prejeli:
Smer MT: MARTINA VOGEL (ZA 2. LETNIK).
Smer DM: REBEKA BIZJAK (ZA 2. LETNIK), TJAŠA PETRLE (ZA 3. LETNIK).

Rozmanove pohvale za najboljše pedagoške delavce/sodelavce so prejeli: izr. prof. dr. DRAGAN KESIČ, izr. prof. dr. TOMAŽ NOVLJAN, viš. pred. MOJCA JANŽELJ TOMAŽIČ.

Rozmanova priznanja za pedagoške delavce so prejeli: red. prof. dr. JASNA HROVATIN, izr. prof. dr. DAMJANA CELCAR, doc. mag. KATARINA KLEMEN, doc. MOJCA PERŠE.

Rozmanova priznanja za nepedagoške delavce so prejeli: MILEVA MIŠKOVIĆ, vodja referata za študentske zadeve, LIDIJA ROTAR, učiteljica veščin, MANCA PETROVČIČ, univ. dipl. prav.

Rozmanovo priznanje po 14. čl. v zv. z 3. tč. 11. člena so prejeli:
● smer NO: skupina študentk za projekt: »Moja zverinica« pod mentorstvom doc. Mojce Perše in ob sodelovanju Inkubatorja Sežana (viš. pred. Maje Cergol Lipnik in doc. dr. Aleša Lipnika);
študentke: AJDA KRISTAN, EVA OGULIN IN ŠPELA GOSNIK.

● smer VK: LEA DOLENC, absolventka FD – za izjemne oblikovalske rešitve in dosežke, krepitev ugleda FD, konkretneje: oblikovanje digitalnega priročnika celostne grafične podobe za Akvarij aperitivo, vsestranska študentka z izjemnim povprečjem.

● smer MT: KARIN GOLOBIČ, absolventka FD – za izjemne oblikovalske rešitve in dosežke, krepitev ugleda FD( razstava BIEN 2023 v Kranju, razstava na sejmu Ambient, uspešna predstavitev na LJFW (Odeja), kolekcija Cosmic Fushion idr.)

● smer DM: OLEKSANDRA IVANENKO – za izjemne oblikovalske rešitve in dosežke, izjemno in sodelovanje z Rokodelskim Centrom Ribnica – prepoznan in nagrajen oblikovalski predlog »set kock za
piškote« pod mentorstvom Mateje Š. Dimic.

Rozmanovo priznanje za najboljše diplomante dodiplomskega študija so prejeli: AJDA KECELJ – smer NO, LARA VITA KLINC – smer NO, TEJA KOREN – smer NO, IVA BERENDIJAŠ – smer NO, ALIIA IUSUPOVA – smer NO, LUCIJA ČENDAK – smer VK, LUČKA FABIJAN – smer VK in DAVID VABŠEK – smer VK.

Rozmanovo priznanje za najboljše diplomante magistrskega študija sta prejeli: JANINA ŠTEBLAJ – smer DM in TINA ĐENADIĆ – smer VK.

Prejemnica najvišjega priznanja FD – Rozmanove nagrade za leto 2023 je mag. Veronika Gruden Bole.

Iskrene čestitke!

Priloga: Izvleček zapisnika 3. redne seje Senata Fakultete za dizajn

Galerija: