Raziskovalne skupine /

Na Fakulteti za dizajn imamo dve raziskovalni skupini:

Raziskovalna skupina za Kulturo bivanja
(prof. dr. Jasna Hrovatin, doc. Mojca Perše, mag. Veronika Gruden, Domen Lo, mag. diz., mag. Arijana Ferfila)

Raziskovalna skupina za Tekstilije in oblačila
(izr. prof. dr. Damjana Celcar, Tamara Hajdu, mag. diz., Almina Durakovič, mag. diz., Manca Matičič Zver, mag. diz.)