PRISPEVKI /

12. februarja 2019

NOVO

Razpis in navodila za vpis v programa Dizajn management in Nakit

Fakulteta za dizajn razpisuje za študijsko leto 2019/2020 izredni visokošolski strokovni študij

 

DIZAJN smer:

Dizajn management
Nakit

 

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

 

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • afiniteta do poslovne motivacije,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

PRVI PRIJAVNI ROK: od 12. 2. do 18. 3. 2019

DRUGI PRIJAVNI ROK: od 22. 8. do 29. 8. 2019

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 1. po prvem prijavnem roku: od 8. do 10. 7. 2019, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana
 2. po drugem prijavnem roku: 12. in 13. 9. 2019, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

Izredni
Smer Dizajn management 30
Smer Nakit 10

INFORMATIVNI DAN ŠOLE:

petek, 15. 2. 2019 ob 12.00:

DIZAJN MANAGEMENT pred. št. 6 (KC), II nadstr.
NAKIT pred. št. 8, II. nadstr.

sobota, 16. 2. 2019 ob 12.00:

DIZAJN MANAGEMENT pred. št. 6
NAKIT pred. št. 8, II. nadstr.

Dodatni nformativni dnevi za obe smeri bodo:

 1. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 3. 6., 1. 7., 22. 7., 26. 8. in 9. 9.2019 ob 12.00 uri na Fakulteti za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2019/2020 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 14. 9. 2019.

VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Izredni
Smer Dizajn management 5
Smer Nakit 5

VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Izredni
Smer Dizajn management 5
Smer Nakit 3

TUJCI

Vpisna mesta:

Izredni
Smer Dizajn management 3
Smer Nakit 3

Prijavni roki za tuje državljane so enaki kot za slovenske državljane in državljane članic držav EU.

PRVI PRIJAVNI ROK: 12. 2. do 18. 3. 2019

DRUGI PRIJAVNI ROK: 22. 8. do 29. 8. 2019

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 4. seji Senata FD 31. 1. 2019.


PRIJAVA ZA VPIS – FAKULTETA ZA DIZAJN

1/ PRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019.

Prijavo za vpis boste oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

https://portal.evs.gov.si/prijava

Izberete: zasebni visokošolski zavodi.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Fakulteta za dizajn
»razpis«
Prevale 10
1236 Trzin

Sprejemni izpit po prvem prijavnem roku:

8., 9. in 10. julij, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Obveščanje do 25. julija 2019
Vpis 29. julija 2019 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin

2/ DRUGI PRIJAVNI ROK

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2019.

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi razpisanih študijskih programov.

DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Fakulteta za dizajn
»razpis«
Prevale 10
1236 Trzin

Sprejemni izpit po drugem prijavnem roku:

12. in 13. september, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Obveščanje do 23. septembra 2019
Vpis 26. september 2019 od 10.00 do 14.00 ure, Prevale 10, Trzin

3/ TRETJI PRIJAVNI ROK

Tretji prijavni rok traja od 26. do 27. septembra.

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Sprejemni izpit bo potekal 27.9.2019 na lokaciji Fakulteta za dizajn, Prevale 10, 1236 Trzin.

DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT

Natisnjen in podpisan prijavni obrazec obvezno pošljite na:

Fakulteta za dizajn
»razpis«
Prevale 10
1236 Trzin

Sprejemni izpit po drugem prijavnem roku:

27. september, Prevale 10, 1236 Trzin od 9.00 do 13,00

Obveščanje 27. septembra 2019
Vpis 27. september 2019 ob 15.00 uri, Prevale 10, Trzin

4/ NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Prijavni rok za nadaljevanje študija po merilih za prehode traja od 1. septembra do 14. septembra 2019.

Kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode boste, prosimo, oddali prijavo za vpis prekoelektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis.

1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete visokošolskemu zavodu samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 5. oktobra visokošolskemu zavodu.

3/ Obrazec boste, prosimo, obvezno natisnili in ga s priporočeno pošto poslali na naš naslov v Tzinu s pripisom: »VPIS PO MERILIH ZA PREHODE«.

5/ TUJI DRŽAVLJANI NEČLANIC EU TER SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

5.1. PRVI PRIJAVNI ROK: od 12. 2. do 18. 3. 2019

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 • , 9. in 10. julij 2019, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Vpis bo 29. julija 2019 med 10.00 in 14.00 uro, Prevale 10, 1236 Trzin.

5.2. DRUGI PRIJAVNI ROK: od 22. do 29. avgusta 2019.

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 • in 13. september 2019, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana

Vpis bo 26. septembra 2019 med 10.00 in 14.00 uro, Prevale 10, 1236 Trzin

Postopek prijave:

https://portal.evs.gov.si/prijava

Izberete: zasebni visokošolski zavodi

1/s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis).

2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do konca prijavnega roka na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

 1. VPISNA MESTA

Za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 30
Tekstilije in oblačila 15 15
Vizualne komunikacije 25 25

Za tuje državljane nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 5
Tekstilije in oblačila 0 5
Vizualne komunikacije 0 5

7/ POMEBNE INFORMACIJE

7.1./ Celotno besedilo vsebine razpisa lahko najdete tudi na tej spletni strani:

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

7.2./ Za vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem elektronske vloge se boste, prosimo, obrnili na: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), telefon za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90.

7.3./ Za tehnično pomoč pri težvah z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: ekc@gov.si, tel. 080-2002 od ponedeljeka do petka med 8.00 22.00 uro.

7.4./ Za vprašanja v zvezi s študijem na Fakulteti za dizajn se boste, prosimo, obrnili na: referat@fd.si ali nas poklicali na 059 235010 vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro.