Študentski svet /

Na FD so študenti skladno s Statutom FD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven organ fakultete in kot tak sodeluje v procesih odločanja. Postopek in način volitev študentov  ureja Pravilnik o načinu volitev ŠS FD.
Študentski svet FD razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:

  • oblikuje mnenja študentov FD za organe in komisije ter delovna telesa FD,
  • voli člane organov FD iz vrst študentov, kot je določeno s tem statutom,
  • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
  • opravlja druge naloge po sklepu senata FD ali dekana FD.

Prva (1.) ustanovitvena seja ŠS se je odvila dne 29. 2. 2024:
MANDAT: DO 1. 3. 2026 (2 leti)

ČLANI ŠS (14):

1. SMER NO:

– 1. LETNIK NO redni: Laura Jelovšek senatorka in predsednica ŠS
– 1. LETNIK NO redni: Pija Kajzer  
– 2. LETNIK NO izredni: Tijana Drljača (članica Komisije za intelektualno lastnino)

2. SMER VK:

– 1. LETNIK VK redni: Ivana Pleskinasenatorka in podpredsednica ŠS
– 1. LETNIK  VK izredni: Bor Dolenc
– 2. LETNIK  VK redni: Veronika Kajin – tajnik ŠS
– 2. LETNIK  VK izredni: Špela Hrnčič  (članica Komisije za študijske zadeve) 
– 3. LETNIK VK redni: Max Weber Doleček
– 3. LETNIK VK izredni: Tea Andjelič 

3. SMER DM:

– 1. LETNIK DM: Vida Fleischmann 
– 3. LETNIK DM: Marlena Horvat Sandreli

4. SMER TO:

– 1. LETNIK TO redni: Ela Pušnik (članica Komisije za kakovost in družbeno odgovornost)
– 2. LETNIK TO redni: Maša Vajd
– 3. LETNIK TO redni: Gaja Zadravec

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov: studentskisvet@fd.si, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale in pritožbe oz. komunicirajo s člani ŠS FD.