ERASMUS /

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.
Izobraževanje, usposabljanje in mladina so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam. Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, evropske strategije za mlade in delovnega načrta Evropske unije.
Razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc ter znanj in spretnosti na področjih, usmerjenih v prihodnost, kot so boj proti podnebnim spremembam, čista energija, umetna inteligenca, robotika, analiza masovnih podatkov itd., bistven za prihodnjo trajnostno rast in kohezijo v Evropi. Program lahko k temu pomembno prispeva s spodbujanjem inovacij ter zmanjševanjem vrzeli v znanju, spretnostih in kompetencah v Evropi. Evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno s pomočjo talentov in inovacij. Ta naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in družbi kot celoti tako, da bo prispevala k trajnostni rasti ter zagotovila enakost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in drugod po svetu. Podpiranje in omogočanje transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med organizacijami na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine sta bistvena za opolnomočenje ljudi z več ključnimi kompetencami, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in priznavanje kompetenc, pridobljenih s formalnim, priložnostnim in neformalnim učenjem. To omogoča lažje kroženje zamisli, prenašanje dobrih praks in strokovnega znanja ter razvoj digitalnih zmogljivosti, kar prispeva k visoki kakovosti izobraževanja in hkrati krepi socialno kohezijo. Program Erasmus+ je ena od najbolj prepoznavnih zgodb o uspehu Evropske unije. Temelji na dosežkih več kot 30-letnega izvajanja evropskih programov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter zajema evropsko in mednarodno razsežnost partnerstev.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije www.ec.europa.eu  ali v aktualnem razpisu za posamično šolsko leto. Več informacij o študijskih izmenjavah, praktičnih usposabljanjih, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave in drugimi informacijami lahko dobite v Mednarodni pisarni ali pri Erasmus institucionalnem koordinatorju:

Jan Krmelj
E: jan.krmelj@fd.si
M: 059235011

Erasmus+ application for the incoming students
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB
Sending

Mobilnost študentov/ RAZPISI /

RAZPIS ERASMUS+ 2019/2020
Mobilnost študentov z namenom študija: Razpis in prijavnica.docx
Mobilnost študentov z namenom prakse: Razpis in prijavnica.docx

RAZPIS ERASMUS+ 2020/2021
Mobilnost študentov z namenom študija: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost študentov z namenom prakse: Razpis in prijavnica.pdf

 

 

Practical Information /

Tuition fee

If you are an exchange student through Erasmus programme, you will not have to pay any semester or tuition fee to the Faculty of Design.

Grading system

The students’ academic performance is in general assessed as either Passed, Failed of Not Attended. Grades for examinations are awarded according to a graded scale from 10 (highest) to 5 (lowest), with 6 as the minimum pass grade.

Courses are measured in credits according to the ECTS standard. The full-time workload for one academic year is 60 ECTS and for one semester 30 ECTS.

Language

English is a commonly used language in Slovenia. The majority of our teachers studied abroad, so they know how to adjust the program and knowledge for the Erasmus+ incoming students. We are constantly participating in international projects, workshops taught by foreign guest lecturers, so English is quite often used and there will be no problem for students to integrate.

For those who are interested in learning Slovene language (Erasmus Intensive Language Course – EILC) they can apply at

UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF ARTS 
Centre for Slovene as a second/foreign language

Kongresni trg 12
SI-1000 LJUBLJANA
eilc@ff.uni-lj.si

Zavod ŠOLT 
Vojkova 63
SI-1000 LJUBLJANA
info@zavod-solt.si

The course starts in mid September / mid January.

Accomodation

Student Organisation of the University of Ljubljana (SOU) provides services for finding private accommodation for international students.

Student Organisation of the University of Ljubljana (SOU of Ljubljana) 
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
Slovenia
Office hours for international students
Monday – Friday: 12.00 – 15.00
rooms@sou-lj.si

More information about studying in Slovenia, finding accomodation and life in general can be find here: Study In Slovenia

Bilateral Agreements /

List of Erasmus+ bilateral agreements you can find -> here

/