Akti in pravilniki /

Senat FD je na svoji 8. korespondenčni seji, dne 21. 8. 2013 sprejel sklep, da so vsi pravilniki oz. drugi akti VŠD veljavni in se smiselno uporabljajo vse do sprejema novih aktov.