ALICE KONFERENCA /

A.L.I.C.E. (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions) je platforma, ki združuje mednarodne oblikovalske visokošolske institucije. Ustanovljena je bila leta 2010.  Glavni cilj platforme je pretok znanja in dobrih praks, predstavitev različnih pristopov v poučevanju in raziskovanju ter inkubacija inovativnih idej, predvsem na področju trajnostnega oblikovanja.  Platforma je namenjena profesorjem, mentorjem, tutorjem, pa tudi študentom in strokovni javnosti.

Delovanje platforme je sestavljeno iz projektnih aktivnosti po imenovanih A.L.I.C.E. temah in predstavitve izbranih projektov. Izsledki mentorjev/avtorjev se predstavijo  na mednarodni bienalni znanstveni konferenci A.L.I.C.E.

A.L.I.C.E 2023: TUKAJ

ALICE zbornik 6

ALICE zbornik 5

ALICE zbornik 4

DESIGN TALKS /

V študijskem letu FD organizira krajše strokovne posvete t.i. »Design Talks«, ki se nanašajo na strokovno delo predavateljev in študentov na posameznih smereh študija in so neposredno povezani s študijskimi temami. Na tovrstnih dogodkih lahko sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki.