DRUŽBENA ODGOVORNOST /

FD prepoznava svoje poslanstvo v pedagoški, znanstveni in umetniški dejavnosti, katerih kakovost temelji na odličnosti, visokih etičnih standardih, skrbi za trajnostni razvoj in družbeni odgovornosti.

Družbeno odgovornost fakulteta izraža preko:

 1. Sodelovanja s študenti
  Na FD se zavedamo, da so študenti glavni razlog in namen našega delovanja, zato želimo razumeti njihove potrebe in pričakovanja ter upoštevati mnenja, ki jih posredujejo neposredno ali preko predstavnikov.
 2. Vodenja in upravljanja delovnih procesov ter učinkovitega odločanja
  Vodenje in upravljanje procesov poteka skladno z zakonodajo in internimi akti zavoda, vodje na FD oblikujejo prihodnost zavoda, njihovo etično ravnanje pa predstavlja zgled za ostale.
 3. Spodbujanje kreativnosti zaposlenih in študentov
  Na FD celostno spodbujamo kreativnost študentov, visokošolskih učiteljev in ostalih sodelavcev.
 4. Sodelovanje z okoljem ter povezovanje z gospodarstvom
  FD razvija in ohranja partnerstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki ustvarjajo dodano vrednost za družbo kot celoto.
 5. Ustvarjanje prijetnega delovnega okolja
  Na FD cenimo svoje zaposlene in skupaj z njimi ustvarjamo prijetno delovno vzdušje, ki se kaže v visoki motiviranosti in preseganju delovnih rezultatov.
 6. Skrb za trajnostni razvoj
  Na FD je skrb za trajnostno prihodnost del organizacijske kulture. Načela trajnostnega delovanja so vpeta v poučevanje ter v znanstveno-raziskovalno in umetniško delo.