Fakulteta /

Skrb za kakovost pedagoškega, znanstvenega in umetniškega delovanja Fakultete za dizajn je prepoznana tudi v mednarodnem prostoru. Fakulteta za dizajn je prejemnica več mednarodnih nagrad, katere nam dajejo nove moči ter ideje za soočanje z izzivi, ki so še pred nami.

 

FD je prejemnica prestižnih mednarodnih nagrad na področju kakovosti:

2013 – Nagrada »Best University«, ki jo podeljuje Europe Business Assembly – Socrates Comitee, s sedežem v Oxfordu, VB

2014 – Nagrada »Arch of Europe«, ki jo podeljuje združenje BID (Business Initiative Directions), s sedežem v Madridu, Španija

2014 – Nagrada združenja ESQR (European Society for Quality Research).

2019 – nagrada The International Diamond Prize for Excelence in Quality 2019 in the Platinum Category (nagrada združenja ESQR, december 2019).

2021 – Certifikat Zanesljiva organizacija (Company Wall bussines) (nagrada podeljena po raziskavi najbolj zaupanja vrednih organizacij v Sloveniji).

 

V letu 2020 je FD postala prejemnica prestižne nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2020, ki jo podeljuje Inštitut IRDO, katerega članica je in sicer:

– HORUS nagrade za projekt 2020  in

– HORUS priznanja za strateško celovitost na področju družbene odgovornosti 2020.

V letu 2022 je prejela najvišje priznanje projekta Ekošola – Zeleno zastavo.

Rozmanove nagrade /

Fakulteta za dizajn (v nadaljevanju FD) v skladu s 68. členom Statuta, študentom in zaposlenim za izjemne dosežke podeljuje Rozmanovo nagrado, Rozmanovo priznanje in Rozmanovo pohvalo. Postopek podeljevanja nagrad in pohval podrobneje ureja Pravilnik o nagradah in priznanjih FD.

 

Rozmanovo nagrado se podeljuje:

 • posameznikom, ki so zaposleni na FD ali sodelujejo oz. so sodelovali pri pedagoškem ali znanstveno raziskovalnem delu FD, za njihovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela;
 • najboljšemu diplomantu dodiplomskega študija;
 • najboljšemu diplomantu podiplomskega študija.

 

Rozmanovo priznanje lahko prejmejo:

 • posamezniki, ki so zaposleni na FD (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki;
 • posamezniki izven FD, ki jih sestavljajo ti posamezniki ali organizacije;
 • diplomanti dodiplomskega študija,
 • diplomanti podiplomskega študija,
 • posamezniki študenti, pri katerih komisija oceni, da gre za izjemne dosežke.

 

Rozmanova pohvala se podeljuje:

 • najboljšim pedagoškim delavcem,
 • najboljšim študentom letnikov.

 

VINKO ROZMAN
Vinko Rozman (1938-2003) je bil arhitekt, oblikovalec in univerzitetni profesor, ki je v letih 1960-1986 poučeval na Srednji lesarski šoli, nato do 1998 na BF v Ljubljani, od 1991 kot izredni profesor. Razvijal je pouk konstruiranja in oblikovanja pohištva. Raziskoval sisteme vgrajevanja pohištva, ter oblikoval notranjo opremo za razne trgovine. Napisal je več učbenikov ter objavil več znanstvenih in strokovnih člankov. S svojim delom in inovativnim razmišljanjem je pustil neizbrisen pečat tudi pri oblikovanju programa takratne Visoke šole za dizajn.

GoinGreenGlobal /

GoinGreenGlobal (v nadaljevanju GGG) je leta 2016 ustanovljena blagovna znamka, ki obravnava novo gibanje zavesti o trajnostnem razvoju v dizajnu. Na tem področju se podeljujejo priznanja za trajnostno oblikovanje in inovativne rešitve ter dosežke na področju pametnih mest in kakovostne kulture bivanja v globalnem prostoru (v nadaljevanju: Priznanje GGG).

 

Priznanje GGG se lahko podeli:

 • gospodarski družbi (osebni, kapitalski)
 • agencijam, skladom, zavodom, lokalnim samoupravam
 •  nevladnim organizacijam (društvu, združenju itd.)
 • posameznikom (znanstvenikom, umetnikom).

Pravila o podeljevanju priznanj GoinGreenGlobal.

 

O dokončni podelitvi priznanja odloča Senat FD. Priznanja se lahko podeljujejo enkrat letno in sicer ob dogodku GGG Week.