Fakulteta /

Skrb za kakovost pedagoškega, znanstvenega in umetniškega delovanja Fakultete za dizajn je prepoznana tudi v mednarodnem prostoru. Fakulteta za dizajn je prejemnica več mednarodnih nagrad, katere nam dajejo nove moči ter ideje za soočanje z izzivi, ki so še pred nami.

Fakulteta za dizajn je prejemnica naslednjih nagrad:

 • European Business Assembly “Best University” za leto 2013 (Socrates Committee)
 • Arch of Europe for Quality Award za leto 2014 (Business Initiative Directions – BID)
 • združenja ESQR za leto 2014 (European Society for Quality Research).

Rozmanove nagrade /

Fakulteta za dizajn (v nadaljevanju FD) v skladu s 68. členom Statuta, študentom in zaposlenim za izjemne dosežke podeljuje Rozmanovo nagrado, Rozmanovo priznanje in Rozmanovo pohvalo. Postopek podeljevanja nagrad in pohval podrobneje ureja Pravilnik o nagradah in priznanjih FD.pdf.

 

Rozmanovo nagrado se podeljuje:

 • posameznikom, ki so zaposleni na FD ali sodelujejo oz. so sodelovali pri pedagoškem ali znanstveno raziskovalnem delu FD, za njihovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela;
 • najboljšemu diplomantu dodiplomskega študija;
 • najboljšemu diplomantu podiplomskega študija.

 

Rozmanovo priznanje lahko prejmejo:

 • posamezniki, ki so zaposleni na FD (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki;
 • posamezniki izven FD, ki jih sestavljajo ti posamezniki ali organizacije;
 • diplomanti dodiplomskega študija,
 • diplomanti podiplomskega študija,
 • posamezniki študenti, pri katerih komisija oceni, da gre za izjemne dosežke.

 

Rozmanova pohvala se podeljuje:

 • najboljšim pedagoškim delavcem,
 • najboljšim študentom letnikov.

 

VINKO ROZMAN
Rozman je leta 1973 diplomiral na ljubljanski FA iz arhitekture in 1990 doktoriral na oddelku za lesarstvo na BF v Ljubljani. V letih 1960 – 1986 je poučeval na Srednji lesarski šoli, nato do 1998 na BF v Ljubljani, od 1991 kot izredni profesor. Razvijal je pouk konstruiranja in oblikovanja pohištva. Raziskoval sisteme vgrajevanja pohištva, ter oblikoval notranjo opremo za razne trgovine. Napisal je več učbenikov ter objavil več znanstvenih in strokovnih člankov. [1]

Viri:

 1. Enciklopedija Slovenije. (2002). Knjiga 16. Ljubljana: Mladinska knjiga.

GoinGreenGlobal /

GoinGreenGlobal (v nadaljevanju GGG) je leta 2016 ustanovljena blagovna znamka, ki obravnava novo gibanje zavesti o trajnostnem razvoju v dizajnu. Na tem področju se podeljujejo priznanja za trajnostno oblikovanje in inovativne rešitve ter dosežke na področju pametnih mest in kakovostne kulture bivanja v globalnem prostoru (v nadaljevanju: Priznanje GGG).

 

Priznanje GGG se lahko podeli:

 • gospodarski družbi (osebni, kapitalski)
 • agencijam, skladom, zavodom, lokalnim samoupravam
 •  nevladnim organizacijam (društvu, združenju itd.)
 • posameznikom (znanstvenikom, umetnikom).

O dokončni podelitvi priznanja odloča Senat FD. Priznanja se lahko podeljujejo enkrat letno in sicer ob dogodku GGG Week.