ERASMUS /

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.
Izobraževanje, usposabljanje in mladina so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam. Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, evropske strategije za mlade in delovnega načrta Evropske unije.
Razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc ter znanj in spretnosti na področjih, usmerjenih v prihodnost, kot so boj proti podnebnim spremembam, čista energija, umetna inteligenca, robotika, analiza masovnih podatkov itd., bistven za prihodnjo trajnostno rast in kohezijo v Evropi. Program lahko k temu pomembno prispeva s spodbujanjem inovacij ter zmanjševanjem vrzeli v znanju, spretnostih in kompetencah v Evropi. Evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno s pomočjo talentov in inovacij. Ta naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in družbi kot celoti tako, da bo prispevala k trajnostni rasti ter zagotovila enakost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in drugod po svetu. Podpiranje in omogočanje transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med organizacijami na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladine sta bistvena za opolnomočenje ljudi z več ključnimi kompetencami, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in priznavanje kompetenc, pridobljenih s formalnim, priložnostnim in neformalnim učenjem. To omogoča lažje kroženje zamisli, prenašanje dobrih praks in strokovnega znanja ter razvoj digitalnih zmogljivosti, kar prispeva k visoki kakovosti izobraževanja in hkrati krepi socialno kohezijo. Program Erasmus+ je ena od najbolj prepoznavnih zgodb o uspehu Evropske unije. Temelji na dosežkih več kot 30-letnega izvajanja evropskih programov na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter zajema evropsko in mednarodno razsežnost partnerstev.

Več o programu Erasmus+ si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije www.ec.europa.eu  ali v aktualnem razpisu za posamično šolsko leto. Več informacij o študijskih izmenjavah, praktičnih usposabljanjih, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave in drugimi informacijami lahko dobite v Mednarodni pisarni ali pri Erasmus institucionalnem koordinatorju:

Jan Krmelj
E: jan.krmelj@fd.si
M: 059235011

Erasmus+ spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja, saj omogoča individualno mobilnost študentov ter osebja in drugih zaposlenih z upravičenih institucij.
Študentu tako omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini, opravljene obveznosti v tujini pa so mu uspešno priznane na domači izobraževalni instituciji. Prav tako lahko študent v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Kot prednosti mednarodne mobilnosti se omenja pozitiven vpliv na karierni razvoj posameznika, osebnostne kompetence, poglobljeno poznavanje mednarodnega poslovanja, izboljšanje znanja tujih jezikov ter znanja o tujih državah in kulturah. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju, naučili naj bi se prilagajati, sodelovati, postali naj bi bolj samostojni in samozavestni, bivanje v tujini pa pozitivno vpliva tudi na posameznikov osebnostni razvoj.

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS)
OLS je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi študentom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (www.europass.cedefop.europa.eu).  Študentom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov – BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SV , bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.
www.erasmusplus.

Partnerske institucije ERASMUS+
Fakulteta za dizajn (Erasmus koda: SI LJUBLJA09) nudi veliko možnosti za študij v tujini, saj lahko študenti izbirajo med več kot 50 partnerskimi institucijami iz 20 držav znotraj Erasmus programa. Za aktualne informacije o sklenjenih bilateralnih sporazumih se prosim obrnite na mednarodno pisarno.
Seznam vseh institucij.pdf

DOKUMENTI:
Pravilnik o mobilnosti (PDF)
Erasmus Policy Statement (PDF)
ECHE-Erasmus Charter for Higher Education (PDF)
Strategija vključenosti in raznolikosti v okviru programov Erasmus+

 

#VKLJUČUJOČI ERASMUS+

#ZELENI ERASMUS+

ČASTNA IZJAVA ZA ZELENO POTOVANJE – Obrazec

 

Mobilnost študentov/ RAZPISI /

RAZPIS ERASMUS+ 2021/2022
Mobilnost študentov z namenom študija: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost študentov z namenom prakse: Razpis in prijavnica.pdf

RAZPIS ERASMUS+ 2022/2023
Mobilnost študentov z namenom študija: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost študentov z namenom prakse: Razpis in prijavnica.pdf

 

 

 

 

RAZPIS ERASMUS+ 2023/2024
Mobilnost študentov z namenom študija: RAZPIS IN PRIJAVNICA – ŠTUDIJ
Mobilnost študentov z namenom prakse: RAZPIS IN PRIJAVNICA – PRAKSA

 

Mobilnost zaposlenih /RAZPISI /

RAZPIS ERASMUS+ 2017/2018:
Mobilnost osebja za namen poučevanja in usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ 2017/2018: Razpis in prijavnica.pdf

RAZPIS ERASMUS+ 2019/2020:
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis in prijavnica.pdf

 

RAZPIS ERASMUS+ 2018/2019
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica.pdf
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis.pdf in Prijavnica.pdf

RAZPIS ERASMUS+ 2020/2021:
Mobilnost osebja z namenom poučevanja: Razpis in prijavnica
Mobilnost osebja z namenom usposabljanja: Razpis in prijavnica

Izkušnje študentov na Erasmus izmenjavah /

ANGLIJA

Urša Kačar, Winchester
Tjaša Delak, Winchester
Lejla Delalič, London
Anamarija Ludvik in Luka Kravanja, PRAKSA London
Urška Tičar, Dundee 2013/2014
Nejc Heberle, Dundee 2013/2014
Lotti Gostič, Dundee 2014/2015
Maxi Tavčar, Leeds 2013/2014
Teja Jeglič, Leeds 2013/2014
Anže Ermenc, Leeds 2013/2014
Maša Trček, Leeds 2014/2015
Mateja Lukač, Leeds 2015/2016
Maruša Pintar, Leeds 2016/2017
Maja Novak, Leeds, 2016/2017
Polona Roblek, Leeds 2016/2017
Maja Novak, PRAKSA Leeds 2016/2017
Estera Rezar, Leeds 2017/2018
Metka Pirnat, Leeds 2017/2018
Gal Gregorc, Leeds 2017/2018
Marko Stojković, Leeds 2017/2018
Viktorija Hafner, Leeds 2018/2019
Matic Kosem, Leeds 2018/2019
Miran Juriševič, Leeds 2018/2019

AVSTRIJA

Blanka Čakš, Völkermarkt 2015/2016

BELGIJA

Maja Ferjanc, PRAKSA Oostende 2017/2018
Luka Kern, Mechelen
Lina Kores, Mechelen
Tina Podbregar, Mechelen
Tanja Grujičić, Mechelen
Asja Maček, Mechelen 2013/2014
Katarina Kosmač, Mechelen 2013/2014
Ema Babošek, Mechelen 2014/2015
Teja Samsa, Mechelen 2017/2018
Anja Pečoler, Mechelen 2018/2019
Janja Kunej, Mechelen 2019/2020

BOSNA

Aristea Kalanc, CEEPUS Sarajevo 2015/2016

DANSKA

Neža Kovač, Kolding 2014/2015

FRANCIJA

Maša Golob, Pariz 2019/2020

HRVAŠKA

Ana Berden in Ana Meke, Split
Petra Kolarič, Zagreb 2014/2015
Ana Jurejevčič, Split 2019/2020

IRSKA

Lara Pučko, Dublin 2018/2019
Živa Meško, Dublin 2018/2019

ITALIJA

Martin Kraigher, PRAKSA Benetke, 2013/2014
Jernej Orhini, Bologna
Agnes Langerholc, PRAKSA Castrignano del Capo 2019/2020
Živa Lutman, Milano
Mojca Franić, Milano
Petra Cirman. Milano, 2014/15
Saša Gerčar, Rimini, 2016/2017
Jonas Miklavčič, Rimini 2018/2019
Saša Gerčar, PRAKSA Trst, 2016/2017

ISLANDIJA

Neja Hrovat, PRAKSA Reykjavik (NFM 2016)

LATVIJA

Anja Cvijanovič Hudoklin, Riga, 2014/2015

LITVA

Blaž Babič, Vilnius
Blaž Čuk, Vilnius
Sara Pirc, Vilnius

MALTA

Anže Svetlik, Valletta

NEMČIJA

Dea Kaker, PRAKSA Berlin
Monika Geci, Berlin 2016/2017
Sara Krašovec, PRAKSA Berlin 2018/2019
Nika Vižintin, Boeblingen 2016/2017
Daša Hrvacki, Magdeburg, 2013/2014

NIZOZEMSKA 

Polona Javornik – foto, PRAKSA Amsterdam
Mateja Drenik, PRAKSA Maastricht 2016/2107
Nuša Willenpart, PRAKSA Rotterdam 2018/2019

NORVEŠKA

Klara Viher Leben, PRAKSA Oslo 2018/2019

POLJSKA

Matevž Čas, Varšava
Jan Velkavrh, Varšava
Jaka Magister, Gdansk, 2014/2015
Tjaša Gobec, Gdansk 2017/2018
Blaž Benkovič, Gdansk 2019/2020
Vita Tušek, Gdansk 2019/2020
Hana Skube Gdansk 2020/2021
Eva Sedmak, Gdansk 2020/2021

PORTUGALSKA

Adi Šumič, Lizbona
Živa Kolarič, Lizbona
Eva Ocvirk, Lizbona
Katja Vravnik, Lizbona
Sara Krašovec, Lizbona 2017/2018
Lina Piškur, Lizbona 2019/2020
Tamara Sotošek, Porto
Vanja Boc, Porto
Amanda Kapić, Porto
Petra Pregelj, Porto
Ruby Reya, PRAKSA Porto 2016/2017
Lea Rovina, Porto 2017/2018
Maša Dernovšek, Lizbona 2019/2020

ŠPANIJA

Neža Kovač MA, Barcelona 2017/2018
Vanda Škoić, Barcelona 2018/2019
Lara Oset, Barcelona 2018/2019
Margherita Cenzon, Barcelona 2019/2020
Nataša Skerk, PRAKSA, Barcelona, 2018/2019
Alicia Simonič, PRAKSA Malaga 2019/2020
Melita Furlan, Mallorca
Borjan Bojičič, Madrid
Maja Humar, Madrid
Urška Sapač
, Madrid
Anja Matičič, PRAKSA, Madrid, 2018/2019
Ana Ogrin, Sevilla
Janja Gojkovič, Sevilla
Nuša Willenpart, Sevilla 2016/2017
Karmen Sulcer
, Valencia
Jalen Mint, Valecia
Klavdija Jarc, Valencia
Nina Vavpetič, Valencia 2014/2015
Maja Ferjanc. Valencia 2016/2017
Klara Leben, Valencia 2016/2017
Neža Kovač, Valencia 2016/2017
Aristea Klanac, Valencia 2016/2017
Neža Okorn, Valencia 2018/2019
Ian Polak Rožac, Valencia 2018/2019
Anamari Pavlič, Valencia 2018/2019
Nuša Kern, Valencia 2019/2020
Kaja Mesarič Valencia 2020/2021
Jakob Vrečko, Palma, Mallorca 2020/2021
Nataša Trček, Valencia 2020/2021

ŠVEDSKA

Julia Kaja Hrovat, PRAKSA, Stockholm 2013/2014
Klara Zupančič, PRAKSA,  Stockholm 2016/2017
Anja Nered, Goteborg, 2017/2018

TURČIJA

Julija Kaja Hrovat, Istanbul
Nenad Nenadić, Istanbul
Admir Kapić, Istanbul 2013/2014
Valerija Rimele, Istanbul 2013/2014
Tjaša Gerdej, Istanbul 2018/2019

Erasmus+ dokumenti in koristne povezave /

Študijska izmenjava:
Učni sporazum za študij (Learning Agreement).pdf

Študijska praksa:
Učni sporazum za prakso (Learning Traineeship).pdf

Slovenska nacionalna agencija CMEPIUS o programu Eramsus+:
www.erasmus plus 

Uradna spletna stran Erasmus+ programa (Evropska komisija):
www.erasmus+

Študija o učinkih programa ERASMUS+ na področju visokega šolstva:
Študija Erasmus+ (20. 5. 2019).pdf

Opis pravic in obveznosti študenta na Erasmus izmenjavi po fazah mobilnosti (Erasmus+ Student Charter).
Pravice in obveznosti.pdf