O fd /

NAGOVOR DEKANJE /

PREDSTAVITEV /

FD je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica fakultete je prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a. FD je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30. 01. 2009, 4. 7. 2012 in 6.1. 2014). Koncesija je bila zavodu dodeljena z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. december 2007, za redni študij po bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Dizajn«, in sicer od študijskega leta 2008/2009.

FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, ki je bil akreditiran na 13. seji Sveta RS za visoko šolstvo 6. julija 2006 ter dvoletni magistrski študijski program druge stopnje “DIZAJN”, ki je bil akreditiran na 48. seji Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, dne 24. 4. 2012. Za izvedbo magistrskega študijskega programa fakulteta nima pridobljenih koncesijskih sredstev.

Prva in druga stopnja študijskega programa »Dizajn« se izvajata na štirih smereh in sicer:

Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije (sprememba naziva smeri v letu 2021) ter Dizajn management (pričetek izvajanja v l. 2015/2016).

 

V letu 2018/2019 smo akreditirali novo, peto študijsko smer Nakit, na dodiplomskem strokovnem študijskem programu.

Dne 26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je Fakulteta za dizajn postala pridružena članica Univerze na Primorskem. Dne 22.11.2021 je FD sklenila Sporazum o prenehanju pridruženega članstva, ki je pričel učinkovati s 1.1.2022 ter podpisala poseben Sporazum o sodelovanju z UP.

FD je na 8. korespondenčni seji Senata FD, dne 26.5.2017 sprejela sklep o spremembi  KLASIUS – P v KLASIUS P -16 in sicer se obstoječi KLASIUS P (2140) pretvori v KLASIUS  -P -16 (0288) tj. Interdisciplinarne  izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, z dopolnitvijo KLASIUS – P: 0211 (avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja), 0212 (modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje), 0214 (domača in umetnostna obrt; unikatni in umetniški izdelki), 0413 (poslovanje in upravljanje, menedžment), 0723 (tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija) ter 0731 (arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem).

NOVICE /

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

radi bi vas obvestili o modnem natečaju in vas prijazno povabili k prijavam. Znamka Beefeater Gin and Tonic namreč že drugo leto zapored podira v slovenskem prostoru delujoče modne oblikovalce. […]

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

Senat FD je na svoji 8. redni seji, dne 28. 9.2023, potrdil predloge Habilitacijske komisije, za izvolitve v nazive in sicer: izr. prof. Metod Črešnar se imenuje v naziv »visokošolski […]

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

Vključevanje umetne inteligence (UI) v visoko šolstvo ponuja različne priložnosti za izboljšanje učenja, poučevanja in raziskovanja. Vendar pa moramo biti tako predavatelji, kot študenti pozorni na več ključnih vidikov pri […]