CEEPUS /

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Mobilnost študentov in profesorjev

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za določena področja. Mreže morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.

Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja šolanje brez šolnine, ne vključuje pa potnih stroškov. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.
www.ceepus.scholarships.at

Mreža ALICE /

Leta 2010 je bila Fakulteta za dizajn pobudnica in ustanoviteljica združenja A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions. K ustanovnem srečanju in podpisu Pisma o nameri je pristopilo enajst visokošolskih institucij ter dve iz gospodarstva. Združenje je v osnovi namenjeno strokovnemu in pedagoškemu sodelovanju med institucijami iz območja Zahodnega Balkana, vendar so se nam pridružile tudi partnerice iz Evrope, Rusije in ZDA. Osnovni cilj združenja je vsakoletna organizacija znanstvene konference, razstave in mednarodnega natečaja za izbor najboljših študentskih projektov.

Z namenom spodbujanja mednarodnih izmenjav predavateljev in študentov smo se prijavili in tudi prejeli sredstva za izvedbo mobilnosti v okviru programa CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies.
www.alice.fd.si.

Prijavnica /

KRITERIJI IN POGOJI PRIJAVE

Študent, ki odhaja v tujino v okviru programa CEEPUS mora imeti status študenta in izpolnjevati sledeče kriterije:
– prednost imajo študentje tretjega letnika
– sodelovanje oziroma priprava projekta v skladu z aktualno krovno temo platforme A.L.I.C.E. www.alice.fd.si
– portfolio
– znanje tujega jezika
– usklajen, pripravljen Študijski sporazum
– v primeru večjega števila prijav, priporočilo predavatelja.

Povprečje ocen študenta ni merilo/kriterij za izbor.

Študent/ka mora izpolniti on-line prijavo na
www.ceepus.scholarshisps.at

Dokumentacijo in prijavo za CEEPUS mobilnost študentje oddajo v Pisarni za mednarodno in raziskovalno dejavnost, Erasmus institucionalni koordinatorki do 1. maja za zimski oziroma do 1. septembra za letni semester.

KONTAKT:
Jan Krmelj, institucionalni koordinator
E: jan.krmelj@fd.si


ROKI ZA PRIJAVO V 2021/2022:

15. junij – zimski semester
30. oktober – letni semester
30. november – prijave freemover

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev. Višine štipendij so torej v posameznih državah različne. Valuta CEEPUS je “štipendijski mesec”. Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Vse potrebne dokumente in povezave lahko najdete na: www.cmepius.si