Mednarodna dejavnost /

Na Fakulteti za dizajn stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Mednarodna dejavnost FD temelji na dveh ključnih dokumentih: ECHE listini in listini Erasmus Policy Statement, ki opredeljuje in nadomešča strategijo internacionalizacije zavoda. Erasmus Policy Statement se povezuje s Strategijo, vizijo in poslanstvom FD 2017-2022 in zagotavlja kontekst za vključevanje internacionalizacije znotraj institucije.
Osnovni cilji intenzivne mednarodne dejavnosti so sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, med fakulteto in podjetji oz. gospodarskimi institucijami (poučevanje strokovnjakov iz podjetij EU), sodelovanje z institucijami partnericami na študentskih projektih in delavnicah ter organizacija praktičnega usposabljanja za gostujoče študente. Fakulteta se z Erasmus Policy Statement zavezuje, da bo s svojimi dejavnostmi in rezultati podprla strategijo EU ‘Podpora rasti delovnih mest’.
S pomočjo programa Erasmus+ spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih na instituciji. Z vzpostavljeno mrežo partnerstev v Evropi skrbimo za pretok znanja in za spoznavanje z novostmi na področju dizajna. Mobilnost posameznikov, ki se na tak ali drugačen način vključujejo v študijski proces, prispeva k drugačnem, inovativnem učnem procesu, ki nadgrajuje in dopolnjuje zadane akademske obveznosti. Na Fakulteti za dizajn v Erasmus+ programu sodelujemo od akademskega leta 2006/2007. Za izmenjave osebja in študentov iz institucij partneric, ki niso iz držav EU, se poslužujemo drugih podpornih programov, nacionalnih (npr. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) ali mednarodnih (npr. štipendije na podlagi bilateralnih sporazumov med državami, CEEPUS).

Članstvo /

A.L.I.C.E. – Architecture. Landscape. Interiors. Culture. Emotions
Z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte, je Fakulteta za dizajn iz Ljubljane ustanovila interesno skupino z imenom A.L.I.C.E . Skupina je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom in študentom, ki bodo v njej sodelovali na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih projektih.

GIDE – Group of International Design Education
Je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z namenom obogatiti izkušnje študentov na področju 3D, arhitekture in notranje opreme. Konzorcij je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz Velike Britanije, Belgije, Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in Škotske. V letu 2014 se je platformi pridružila tudi Univerza Jingjao Vuxhi iz Kitajske.

DME – Design Management Europe
Namen združenja je promocija design managementa, kot načina dela v gospodarstvu. Vloga FD, je da vsako leto v spomladanskih mesecih izvede promocijo DME in nominira slovenska podjetja, ki bi kandidirala za DME nagrado. FD je v letu 2013 postala polnopravna članica DME.

WDO – World Design Organization ™
WDO je mednarodna nevladna organizacija, ki promovira industrijsko oblikovanje in njene sposobnosti ustvarjanja boljših proizvodov,  sistemov, storitev in izkušenj; boljše poslovno okolje in gospodarske subjekte; in boljše okolje in družbo.WDO ima v Organizaciji Združenih narodov poseben svetovalni status. Sestavlja jo 140 članov iz 40 držav po svetu. FD je postala članica združenja 1. januarja 2017.

GOINGREENGLOBAL platforma
V letu 2018 je FD ustanovila mednarodno platformo za podporo trajnostnemu oblikovanju, ki bo širila zavedanje o nujnosti uporabe koncepta 3R, zelene tehnologije, humanih odnosih v upravljanju s človeškimi viri in o uporabniku prijaznih oblikovalskih rešitvah. Na izbrano tematiko je bilo v sodelovanju s študenti, mentorji in gospodarskimi subjekti organiziranih več umetniških in znanstveno-raziskovalnih dogodkov. V letu 2019 si prizadevamo za uveljavitev platforme v širšem nacionalnem in mednarodnem okolju.

BEDA – The Bureau of European Design Associations
Je neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, ima 46 članic združenj iz 28 evropskih držav. Člani so oblikovalska združenja in druge javno financirane organizacije, ki spodbujajo oblikovanje na nacionalni ali regionalni ravni. Predstavlja 400.000 evropskih oblikovalcev.

ECBN – European Creative Business Network
European Creative Business Network (ECBN) je edinstvena neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2011 z namenom promocije interesa kulturno kreativne industrije v Evropi. Raznolikost kulturnega izražanja in kreativnega trga v Evropi omogoča mreži ECBN, da neposredno in decentralizirano podpira vodilne agencije, sponzorje in posrednike na lokalnem in nacionalnem.

NEB – New European Bauhaus
Cilj novega evropskega Bauhausa je, da zeleni dogovor postane kulturna, pozitivna in oprijemljiva izkušnja, ki v središče postavlja človeka. Vsak mora občutiti, videti in izkusiti zeleno in digitalno preobrazbo ter način, kako izboljšuje kakovost našega življenja.
Da bi pospešili prehod na zeleno gospodarstvo, prispevali k okrevanju in zagotovili boljše skupno življenje za vse, moramo izkoristiti obstoječe bogate znanje, izkušnje in zmogljivosti, hkrati pa stremeti k novim vizijam, zamislim in rešitvam.

3C Awards
3C Awards je skupina oblikovalskih nagrad, ustanovljenih za navdihovanje in spodbujanje ustvarjalnih umov. Nagrade ponujajo oblikovalcem in študentom z vsega sveta edinstveno priložnost, da dosežejo nove trge ter se medijsko izpostavijo.

EAIE: European Association for International Education
EAIE je evropski center za strokovno znanje, mreženje in vire na področju internacionalizacije visokega šolstva. Neprofitna organizacija, ki vodi člane in služi posameznikom, ki so aktivno vključeni v internacionalizacijo svojih ustanov.


ČLANSTVA V DOMAČIH ZDRUŽENJIH:

  1. Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov
  2. Razvojni center za kreativne pohištvene industrije- RC31
  3. Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva – Intech-les,
  4. Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu (akronim KOCLES 2.0)
  5. Gospodarska zbornice Slovenije (GZS)
  6. Mreža za inovativna učna okolja
  7. Združenje za družbeno odgovornost
  8.  Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia
  9. Design Center Slovenije
  10. DOS –  drustvo oblikovalcev Slovenije