Partnerstvo /

Opis /

FD ustvarja aktivna partnerstva z različnimi družbenimi akterji. Za gospodarstvo in družbo je izrednega pomena znanje, ki se iz FD prenaša v slovenske gospodarske subjekte preko inovacij, patentov in razvojnih projektov. Ti prinašajo podjetjem dodano vrednost pri razvoju novih produktov, storitev in konceptov.

Cilj vsake naše raziskave ali projekta je razvijati inovacijski potencial ter, posledično tudi realizacija le- tega na globalnem gospodarskem trgu. Inovacije morajo biti podprte s strani gospodarstva in izobraževanje mora biti usmerjeno v potrebe trga. Le tako lahko resnično razvijamo uspešen trikotnik odličnosti, ki bo pripomogel k preboju slovenskega oblikovanja.

 

Vzpostavljamo:

– partnerstva z delodajalci in podjetij – z industrijo, MSP, inkubatorji, tehnološkimi parki ter globalnimi korporacijami. Na ta način prispevamo h gospodarski rasti in razvoju ter oblikujemo kompetence študentov po meri trga.

– akademska partnerstva – s šolami in drugimi VS institucijami  in učnimi središči,  z namenom izmenjave najboljših praks, razvoja talentov in skrbi za študente s posebnim statusom ter  izkoriščanja novih pedagoških praks.

– kulturna in ustvarjalna partnerstva – z muzeji, galerijami, festivali in deležniki kreativnega sektorja ter s posamezniki v kulturni in kreativni industriji, da bi razširili naše ustvarjalne možnosti, ki jih ponujamo zaposlenim in študentom.

– sodelovanje z diplomanti – alumniji – z namenom ohranjanja vseživljenjskega učenja in omogočanja vračanja znanja na fakulteto ter novih kariernih priložnosti, tako za študente, kot za diplomante FD.

– sodelovanja z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, z namenom ustvarjanja novih priložnosti pri razpisih, projektih in drugih operacijah ter pri kreiranju javnih politik.

LABORATORIJI /

LABORATORIJ ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
Spodbuja raziskovalno in razvojno delo, kjer se ustvarjajo razvojni projekti in novi produkti. Delovanje laboratorija omogoča študentom Fakultete za dizajn opravljanje prakse znotraj matične institucije, ob podpori in sodelovanju industrije pri določenih oblikovalskih projektih. Pomen dizajna, v povezavi z in za industrijo v prid slovenskega gospodarstva, vključuje tudi oblikovanje za krepitev prepoznavnosti izdelkov.

Vodja laboratorija za kreativne industrije
doc. Mojca Perše, univ. dipl. inž. arh.
E:  mojca.perse@fd.si
M: 059 23 5008

Sodelavki laboratorija:
doc. Tamara Hajdu, mag. diz.
E:  tamara.hajdu@fd.si
M: 059 23 5003

Helena Knap, dipl. diz.
E:  helena.knap@fd.si
M:059 23 5003

LABORATORIJ ZA PRODUKTNO OBLIKOVANJE

Dejavnosti laboratorija potekajo sočasno na raziskovalnem, razvojnem in izobraževalnem nivoju, saj je laboratorij opremljen s sodobno tehnologijo za računalniško oblikovanje in konstruiranje tekstilij ter tekstilnih in oblačilnih izdelkov, kot tudi z opremo za tkanje, pletenje in tiskanje tekstilnih materialov ter opremo za izdelavo prototipov tekstilnih in oblačilnih izdelkov. Predviden je tudi studio za oblikovanje kovine, ki se bo ukvarjal z raziskovanjem povezave med tekstilom in kovino, ter apliciral kovino v različne tekstilne produkte za človeka in interjer.

Vodja laboratorija za produktno oblikovanje
doc. Almina Duraković Korošec, mag. diz.
E:  almina.durakovic@fd.si
M: 059 23 5009

LABORATORIJ ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Namenjen je idejam, raziskovanju, strategijam in aktivnostim, ki so pomembne za dinamično in učinkovito načrtovanje vizualnih komunikacij. Laboratorij aktivno sodeluje pri organizaciji mednarodnih delavnic, javnih dogodkov, poletnih šol, … Povezuje se z industrijo, podjetji  ter razvojnimi centri. Študenti znotraj laboratorija opravljajo prakse v neposredni povezavi z naročniki.

Vodja laboratorija za vizualne komunikacije
doc. Domen Lo, mag. diz.
E:  domen.lo@fd.si
M: 059 23 5001

 

KARIERNI CENTER /

Namen kariernega centra Fakultete za dizajn je, da študente in diplomante FD pripravlja na učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri izgradnji zaposlitvenih kompetenc.

DEJAVNOSTI:
– svetovanje študentom pri načrtovanju kariere in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc,
– pomoč pri pripravi kvalitetnih predstavitvenih map (portfolijev)
– spoznavanje s stroko (obiski potencialnih delodajalcev),
– spoznavanje s podjetniškim okoljem in poslovno komunikacijo,
– pomoč pri vzpostavitvi mednarodnih povezav in zaposlitvenih priložnosti,
– organizacija brezplačnih posvetov in delavnic.

VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV:
Karierni center FD za študente organizira predavanja, seminarje in predstavitve z različnih področij, ki so povezana z njihovo poklicno orientacijo in sodeluje tudi s kariernimi centri drugih visokošolskih institucij, da bi zagotovili prenos znanja in primerov dobrih praks.

 

BREZPLAČNE OBJAVE IN PREDSTAVITVE ZA DELODAJALCE:
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev, potencialnim delodajalcem nudimo naslednje možnosti brezplačnega sodelovanja:
– objave prostih delovnih mest, študentskih del, praks in natečajev,
– objave razpisov za kadrovske štipendije,
– predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti.

Če vas zanima sodelovanje z nami (kot študent ali delodajalec), ali potrebujete dodatne informacije o aktivnostih Kariernega centra, se lahko obrnete na vodjo Kariernega centra.

KONTAKT:
mag. Veronika Gruden Bole
M: 059  23 50 02
E: kariernicenter@fd.si

HDMI /

Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI) je bila ustanovljena v letu 2015, z namenom, da študentom FD, predvsem tistim, ki študirajo na smeri Dizajn management, ponudi dodaten študijski prostor.  HDMI deluje kot osrednji prostor za pripravo in  izvedbo študijskih in strokovnih aktivnosti katedre za dizajn management.

HDMI koordinira in združuje interese gospodarstva, ki temeljijo na nacionalnih strateških ciljih in interese kreativnih industrij. HDMI prav tako organizira razstave, okrogle mize, delavnice, kjer se lahko srečujejo podjetja in mladi talenti z velikimi idejami in nudi izobraževanja za strokovno in širšo javnost.

Poleg tega HDMI deluje tudi kot galerijski prostor fakultete, kjer so razstavljeni projekti študentov, sodelavcev in alumnijev fakultete, tako v okviru zaključne pregledne razstave Design Explosion, kot tudi drugih obdobnih razstav ali samostojnih dogodkov.

 

KONTAKT:

doc. mag. Mateja Š.Dimic
M: 031 755 354
E: mateja.s.dimic@fd.si

ALUMNI /

Spoštovane diplomantke in diplomanti Fakultete za dizajn!

S pomočjo vas, Fakulteta za dizajn, že vrsto let uspešno prenaša znanje v tuje in domače, javne in gospodarske subjekte, preko inovacij, patentov ter razvojnih in umetniških projektov, ki prinašajo dodano vrednost oblikovalskim in tehnološkim rešitvam ter izvedbi novih izdelkov in storitev. Kot ambasadorji Fakultete za dizajn, s svojim znanjem  aktivno prispevate k uveljavitvi kreativnih industrij, zlasti dizajna in povečujete pomen, ki ga ima dizajn pri razvoju podjetja, gospodarstva in družbe kot celote. Želimo si, da se z zaključkom študija naše vezi ne bi prekinile, temveč, da bi jih še naprej krepili.

V ta namen smo ustanovili Alumni klub FD, ki  predstavlja strokovno, znanstveno, umetniško in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na FD uspešno zaključili študij.

Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti FD z učitelji in sodelavci fakultete.

Aktivnosti kluba so:

  • organizacija domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic in ekskurzij,
  • povezovanje s Kariernim centrom FD,
  • razstavljanje umetniških izdelkov v Hiši za dizajn management in inovacije (HDMI),
  • povezovanje z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte doma in v tujini,
  • organiziranje družabnih srečanj članov,
  • podpora pri organizaciji posvetovanj, seminarjev, tečajev in drugih aktivnostih FD,
  • pomoč pri razvoju in usposabljanju študentov FD za uspešno vključevanje v poslovno življenje,
  • promocija področja dizajna v širšem družbenem okolju, sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja.

Kdo se lahko včlani?

Član kluba lahko postane vsakdo, ki je dokončal katero koli stopnjo študija na FD.

Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.

Sodelujte z nami!

Delovanje Alumni kluba bo odvisno predvsem od vašega sodelovanja. Mnoge med vami spremlja zgodba o uspehu. Delite jo z ostalimi člani kluba ali z bodočimi diplomanti in soustvarjajte njihovo karierno pot. V Alumni klubu lahko delujete kot predavatelji, vodite okrogle mize, prispevate članek ali novico, pomagate pri organizaciji alumni dogodkov ali sponzorirate alumni dogodke. Vsaka pomoč ali ideja sta dobrodošli. Vaše cenjene komentarje, predloge in pobude pošljite na alumni@fd.si.

Ne skrbite, o vseh srečanjih Alumni FD vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za vašo kreativnost, ki je bogatila FD v času vašega študija. Ohranjajmo jo še naprej!

 

Osebni podatki

NOVICE /

17. julija 2024

/

NOVO

I’m Optimistic as Ever Dear reader,   At the end of May designers, civil servants, policy makers, leaders of design centres and trade associations across Europe met for the annual […]

15. julija 2024

/

AKTUALNO

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod (v […]

10. julija 2024

/

AKTUALNO