Partnerstvo /

Opis /

Razvoj Fakultete za dizajn vidimo predvsem znotraj razvoja družbenega okolja. Naše delo je zasnovano za potrebe okolja, v katerega smo vpeti in iz katerega izhajajo povpraševanja, ki jih pridobljena znanja lahko uresničujejo.V prihodnosti bomo posebno pozornost posvetili kakovosti izvedbe študija, okrepili bomo mednarodno mobilnost profesorjev in študentov in znanstveno-raziskovalno ter umetniško dejavnosti.

PODROČJA RAZVOJA

Razvojno-raziskovalna dejavnost
Spremljanje svetovnih trendov na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah

 • Evidentiranje potreb slovenskega gospodarstva in obrti pri razvoju novih blagovnih znamk ter proizvodov
 • Oblikovanje ekspertnih multi-disciplinarnih timov iz vrst slovenskih in tujih strokovnjakov iz akademske in gospodarske sfere
 • Priprava idejnih študij in prototipov novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti, tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti
 • Objava izsledkov in primerov dobre prakse

 

Izobraževanje
Prioriteta Fakultete za dizajn je osnovanje t.i. »trikotnikov znanja« (izobraževanje – raziskovanje – gospodarstvo). Preko raziskovalnih nalog in praktičnih del se študente usmerja v kreativno oblikovalsko okolje. Posledično izobraževalni proces aktivno deluje ter krepi vezi z gospodarstvom in raziskovalnimi inštitucijami, kar dolgoročno zagotavlja mreženje med nosilci in porabniki znanja.

Svetovanje in storitve za gospodarstvo in obrt

 • Izvajanje študijske prakse v industriji
 • Prenos in integracija specialističnih strokovnih znanj s področja dizajna, materialov, tehnologij in marketinga
 • Sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju sodobnih svetovnih trendov
 • Interdisciplinarno strokovno svetovanje na področju razvoja novih izdelkov z vidika dizajna, materialov, tehnologij in tržne privlačnosti
 • Strateški načrt z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji Fakultete za dizajn

LABORATORIJI /

LABORATORIJ ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
Spodbuja raziskovalno in razvojno delo, kjer se ustvarjajo razvojni projekti in novi produkti. Delovanje laboratorija omogoča študentom Fakultete za dizajn opravljanje prakse znotraj matične institucije, ob podpori in sodelovanju industrije pri določenih oblikovalskih projektih. Pomen dizajna, v povezavi z in za industrijo v prid slovenskega gospodarstva, vključuje tudi oblikovanje za krepitev prepoznavnosti izdelkov.

Vodja laboratorija za kreativne industrije
doc. Mojca Perše, univ. dipl. inž. arh.
E:  mojca.perse@fd.si
M: 059 23 5008

Sodelavki laboratorija:
doc. Tamara Hajdu, mag. diz.
E:  tamara.hajdu@fd.si
M: 059 23 5003

Helena Knap, dipl. diz.
E:  helena.knap@fd.si
M:059 23 5003

LABORATORIJ ZA PRODUKTNO OBLIKOVANJE

Dejavnosti laboratorija potekajo sočasno na raziskovalnem, razvojnem in izobraževalnem nivoju, saj je laboratorij opremljen s sodobno tehnologijo za računalniško oblikovanje in konstruiranje tekstilij ter tekstilnih in oblačilnih izdelkov, kot tudi z opremo za tkanje, pletenje in tiskanje tekstilnih materialov ter opremo za izdelavo prototipov tekstilnih in oblačilnih izdelkov. Predviden je tudi studio za oblikovanje kovine, ki se bo ukvarjal z raziskovanjem povezave med tekstilom in kovino, ter apliciral kovino v različne tekstilne produkte za človeka in interjer.

Vodja laboratorija za produktno oblikovanje
doc. Almina Duraković, mag. diz.
E:  almina.durakovic@fd.si
M: 059 23 5009

LABORATORIJ ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Namenjen je idejam, raziskovanju, strategijam in aktivnostim, ki so pomembne za dinamično in učinkovito načrtovanje vizualnih komunikacij. Laboratorij aktivno sodeluje pri organizaciji mednarodnih delavnic, javnih dogodkov, poletnih šol, … Povezuje se z industrijo, podjetji  ter razvojnimi centri. Študenti znotraj laboratorija opravljajo prakse v neposredni povezavi z naročniki.

Vodja laboratorija za vizualne komunikacije
doc. Domen Lo, mag. diz.
E:  domen.lo@fd.si
M: 059 23 5001

 

KARIERNI CENTER /

Namen kariernega centra Fakultete za dizajn je, da študente in diplomante FD pripravlja na učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri izgradnji zaposlitvenih kompetenc.

DEJAVNOSTI:
– svetovanje študentom pri načrtovanju kariere in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc,
– pomoč pri pripravi kvalitetnih predstavitvenih map (portfolijev)
– spoznavanje s stroko (obiski potencialnih delodajalcev),
– spoznavanje s podjetniškim okoljem in poslovno komunikacijo,
– pomoč pri vzpostavitvi mednarodnih povezav in zaposlitvenih priložnosti,
– organizacija brezplačnih posvetov in delavnic.

VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV:
Karierni center FD za študente organizira predavanja, seminarje in predstavitve z različnih področij, ki so povezana z njihovo poklicno orientacijo in sodeluje tudi s kariernimi centri drugih visokošolskih institucij, da bi zagotovili prenos znanja in primerov dobrih praks.

 

BREZPLAČNE OBJAVE IN PREDSTAVITVE ZA DELODAJALCE:
Z namenom doseganja zastavljenih ciljev, potencialnim delodajalcem nudimo naslednje možnosti brezplačnega sodelovanja:
– objave prostih delovnih mest, študentskih del, praks in natečajev,
– objave razpisov za kadrovske štipendije,
– predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti.

Če vas zanima sodelovanje z nami (kot študent ali delodajalec), ali potrebujete dodatne informacije o aktivnostih Kariernega centra, se lahko obrnete na vodjo Kariernega centra.

KONTAKT:
mag. Veroniko Gruden
M: 059  23 50 02
E: kariernicenter@fd.si

HDMI /

Hiša za dizajn management in inovacije (v nadaljevanju HDMI) je prostor kjer se družijo znanost, umetnost in gospodarstvo. V HDMI utrjujemo pot h kompetententnim družbenim členom v znanosti in umetnosti, ki sta sestavni del dizajna, ki v današnjem času postaja vidnejši in zavzema holistično funkcijo v gospodarstvu. Na HDMI-ju organiziramo izobraževanja in okrogle mize na temo aktualnih družbenih tem. Trenutno se srečujemo s problemom, ki bremeni fiziološke in varnostne potrebe človeka, ki sta najpomembnejša za obstoj Zemlje in nas. Odvisni sta od napredka, uveljavljanja in absorbcije znanja podjetji iz trajnostnega razvoja. Na gostujoča predavanja vabimo vodilna in mednarodno priznana imena s področja dizajna, okoljevarstva, družbene etike in morale ter managementa. Stremimo k poti do znanja in trajnostno naravnanega dizajna.

 

Na smeri Dizajn management (v nadaljevanju DM), ki je lociran v HDMI-ju se na omenjenem področju vsakodnevno izobražujemo. Strokovni delavci z najnovejšimi podatki in raziskavami nesebično prenašamo znanje študentom. V sodelovanju s podjetji raziskujemo poti, kako in na kakšen način vpeljati sodobno miselnost in organiziranost, tudi v organizacije z dolgo tradicijo. Ko omenjamo DM, govorimo o organizaciji podjetja z osredotočenostjo na dizajn v interdisciplinarne/transdisciplinarne time. Hiša dizajna je namenjena promociji in oglaševanju patentov in izdelkov, ki so jih ustvarili študentje in mentorji v času študijskega izobraževanja in zaključku študijskega leta organiziramo razstavo Design Explosion. Galerijski prostor nudimo tudi za medletna projektna dela.

ALUMNI /

Spoštovane diplomantke in diplomanti Fakultete za dizajn!

S pomočjo vas, Fakulteta za dizajn, že vrsto let uspešno prenaša znanje v tuje in domače, javne in gospodarske subjekte, preko inovacij, patentov ter razvojnih in umetniških projektov, ki prinašajo dodano vrednost oblikovalskim in tehnološkim rešitvam ter izvedbi novih izdelkov in storitev. Kot ambasadorji Fakultete za dizajn, s svojim znanjem  aktivno prispevate k uveljavitvi kreativnih industrij, zlasti dizajna in povečujete pomen, ki ga ima dizajn pri razvoju podjetja, gospodarstva in družbe kot celote. Želimo si, da se z zaključkom študija naše vezi ne bi prekinile, temveč, da bi jih še naprej krepili.

V ta namen smo ustanovili Alumni klub FD, ki  predstavlja strokovno, znanstveno, umetniško in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na FD uspešno zaključili študij.

Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti FD z učitelji in sodelavci fakultete.

Aktivnosti kluba so:

 • organizacija domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic in ekskurzij,
 • povezovanje s Kariernim centrom FD,
 • razstavljanje umetniških izdelkov v Hiši za dizajn management in inovacije (HDMI),
 • povezovanje z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte doma in v tujini,
 • organiziranje družabnih srečanj članov,
 • podpora pri organizaciji posvetovanj, seminarjev, tečajev in drugih aktivnostih FD,
 • pomoč pri razvoju in usposabljanju študentov FD za uspešno vključevanje v poslovno življenje,
 • promocija področja dizajna v širšem družbenem okolju, sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja.

Kdo se lahko včlani?

Član kluba lahko postane vsakdo, ki je dokončal katero koli stopnjo študija na FD.

Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.

Sodelujte z nami!

Delovanje Alumni kluba bo odvisno predvsem od vašega sodelovanja. Mnoge med vami spremlja zgodba o uspehu. Delite jo z ostalimi člani kluba ali z bodočimi diplomanti in soustvarjajte njihovo karierno pot. V Alumni klubu lahko delujete kot predavatelji, vodite okrogle mize, prispevate članek ali novico, pomagate pri organizaciji alumni dogodkov ali sponzorirate alumni dogodke. Vsaka pomoč ali ideja sta dobrodošli. Vaše cenjene komentarje, predloge in pobude pošljite na alumni@fd.si.

Ne skrbite, o vseh srečanjih Alumni FD vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za vašo kreativnost, ki je bogatila FD v času vašega študija. Ohranjajmo jo še naprej!

 

NOVICE /

26. septembra 2022

/

RAZSTAVA

FD razstavlja Sejem Ambient Ljubljana, dvorana Kocka A2/9 od 5.- 9.10. 2022 »KAKOR SI BOMO POSTLALI, TAKO BOMO SPALI« Ideje prostorov in vizije tekstilij Na razstavi » Kakor si bomo postlali, tako […]

18. septembra 2022

/

NOVO

Na Fakulteti za dizajn bomo v  mesecu oktobru 2022 v okviru Vseživljenjskega učenja organizirali enoletni tečaj OBLIKOVANJE PROSTORA 1 – Stanovanjski objekti v obsegu 130 ur. Tečaj bomo izvajali enkrat tedensko v […]

16. septembra 2022

/

NOVO

Vabimo vas, da oddate prijave za zadnja vpisna mesta na dodiplomskem študiju smer Dizajn management in magistrskem programu na smereh Dizajn management, Moda in tekstilije, Notranja oprema in Vizualne komunikacije. […]