Kontakt /

Fakulteta za dizajn

Samostojni visokošolski zavod

Dunajska 129, 1000 Ljubljana

E: info@fd.si

M: 059 23 5010
F: 059 23 5010

KABINET DEKANA

Nina Šušmelj
M: 059 23 5002

DIREKTOR

Miha Matičič
M: 059 23 5000

DEKANJA

prof. Nada Rožmanec Matičič u. d. i. a., v.d. dekanje
M: 051 627 667

TAJNIK

Manca Petrovčič, univ. dipl. prav.
E: manca.petrovcic@fd.si
M: 059 23 5002

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

Mileva Mišković (dodiplomski študij)
T: 059 23 5010
M: 031 383 883

 

doc. Tamara Hajdu, mag. diz. (podiplomski študij)
M: 059 23 5003

PISARNA ZA MEDNARODNO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Jan Krmelj

M: 059 23 5011

Uradne ure:

Po predhodnem dogovoru (mail: jan.krmelj@fd.si)

 

Fakulteta za dizajn

Samostojni visokošolski zavod
Dunajska 129, 1000 Ljubljana

Prodekanja za kakovost
in družbeno odgovornost

mag. Veronika Gruden Bole
T: 059 23 5002

Prodekan za vizualno kulturo

prof. dr. Peter Krečič
T: 059 23 5002

Prodekanja za umetniško dejavnost

doc. Mojca Perše
T: 059 23 5008

Prodekanja za mednarodno dejavnost

prof. Nada Rožmanec Matičič v.d.
do imenovanja novega prodekana
T: 059 23 5002

Prodekanja za študijske zadeve

doc. mag. Barbara Dovečar
T: /

Prodekanja za znanstveno
in raziskovalno dejavnost

Kultura bivanja
prof. dr. Jasna Hrovatin
T: 059 23 5008

Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

prof. dr. Jasna Hrovatin
predstojnica katedre
M: 059 23 5004
G. U.: po dogovoru

Katedra za oblikovanje pohištva

prof. dr. Jasna Hrovatin
predstojnica katedre
M: 059 23 5008
G. U.: torek 9.00 – 10.00

Katedra za modo in tekstilije

izr. prof. dr. Damjana Celcar
predstojnica katedre
M: 059 23 5009

Katedra za nakit

viš. pred. Petra Kocjančič, mag. diz.
predstojnica katedre
M: 059 23 5004
G. U.: ponedeljek 12.30 – 13.30

Katedra za vizualne komunikacije

izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič
predstojnica katedre
E: martina.kac.nemanic@fd.si
M: 040 697 210
G. U.: ponedeljek 12.30 – 13.30

Katedra za dizajn management

doc. mag. Mateja Šušteršič Dimic
predstojnica katedre
M: 031 755 354
G. U.: 30.11., 14.12., 2022 in 11.1. ob 16.30 do 17.30 On line

LAB – kreativne industrije

doc. Mojca Perše
M: 059 23 5008

LAB – produktno oblikovanje

doc. Almina Duraković Korošec, mag. diz.
M: 059 23 5009

LAB – vizualne komunikacije

doc. Domen Lo, mag. diz.
M: 059 23 5001

Akademija VŽU

viš. pred. Petra Kocjančič, mag. diz.
M: 059 23 5004

Knjižnica

doc. Domen Lo, mag. diz.
M: 059 23 5001

HDMI – dislocirana enota

doc. mag. Mateja Š.Dimic
E: mateja.s.dimic@fd.si

M: 031 755 354

doc. Tamara Hajdu, mag. diz.
E: tamara.hajdu@fd.si

M: 059 235 003

Helena Knap
E: helena.knap@fd.si

M: 059 235 003

E: hdmi@fd.si