Kontakt /

Fakulteta za dizajn

Samostojni visokošolski zavod
Pridružena članica Univerze na Primorskem

Prevale 10, 1236 Trzin

E: info@fd.si

M: 059 23 5010
F: 059 23 5010

DEKANAT

M: 059 23 5002

DIREKTOR

Miha Matičič
M: 059 23 5000

DEKANJA

prof. Nada Rožmanec Matičič u. d. i. a., v.d. dekanje
M: 051 627 667

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

Mileva Mišković (dodiplomski študij)
T: 059 23 5010 
M: 031 383 883

 

Tamara Hajdu, mag. diz. (podiplomski študij)
M: 059 235 003

PISARNA ZA MEDNARODNO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Jan Krmelj

M: 059 235 011
Uradne ure:
torek 10.00-12.00, 14.00-15.00
sreda 10.00-12.00
četrtek 10.00-12.00

Fakulteta za dizajn

Samostojni visokošolski zavod
Pridružena članica Univerze na Primorskem Prevale 10, 1236 Trzin

Prodekanja za kakovost
in družbeno odgovornost

mag. Veronika Gruden
T: 059 23 5002

Prodekan za vizualno kulturo

prof. dr. Peter Krečič
T: 059 23 5002

Prodekanja za umetniško dejavnost

doc. Mojca Perše
T: 059 23 5008

Prodekanja za mednarodno dejavnost

Manca Matičič Zver, mag. diz.
T: 059 23 5005

Prodekan za študijske zadeve

prof. dr. dr. h. c. Nikolaj Torelli
T: 059 23 5002

Prodekanja za znanstveno
in raziskovalno dejavnost

Kultura bivanja
prof. dr. Jasna Hrovatin
T: 059 23 5008
Tekstilije in oblačila
izr. prof. dr. Damjana Celcar
T: 059 23 5009

Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora

prof. Nada Rožmanec Matičič
predstojnica katedre
M: 051 627 667
G. U.: po dogovoru

Katedra za oblikovanje pohištva

prof. dr. Jasna Hrovatin
predstojnica katedre
M: 059 23 5008
G. U.: torek 9.00 – 10.00

Katedra za modo in tekstilije

izr. prof. dr. Damjana Celcar
predstojnica katedre
M: 059 23 5009

Katedra za nakit

Petra Kocjančič, mag. diz.
predstojnica katedre
M: 059 23 5004
G. U.: ponedeljek 12.30 – 13.30

Katedra za vizualne komunikacije

doc. mag. Barbara Dovečar
predstojnica katedre
M: 059 23 5007
G. U.: ponedeljek 12.30 – 13.30

Katedra za dizajn management

Manca Matičič Zver, mag. diz.
predstojnica katedre
M: 059 23 5005
G. U.: ponedeljek 10.00 – 11.00
HDMI
G. U.: sreda 10.00 – 11.00

LAB – kreativne industrije

doc. Mojca Perše
M: 059 23 5008

LAB – produktno oblikovanje

doc. Almina Duraković, mag. diz.
M: 059 23 5009

LAB – vizualne komunikacije

doc. Domen Lo, mag. diz.
M: 059 23 5001

Akademija VŽU

viš. pred. Petra Kocjančič, mag. diz.
M: 059 23 5004

Knjižnica

doc. Domen Lo, mag. diz.
M: 059 23 5001

HDMI – dislocirana enota

Manca Matičič Zver, mag. diz.
Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana
E: hdmi@fd.si 
M: 041 904 533