Raziskovanje /

Na Fakulteti za dizajn imamo dve raziskovalni skupini. Cilj obeh raziskovalnih skupin je doseganje znanstvene odličnosti in mednarodne prepoznavnosti. Člani skupin se ukvarjajo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom ter razvojnim delom za mala in srednja velika podjetja. Pri tem sodelujejo z univerzami, raziskovalnimi inštituti in laboratoriji, doma in po svetu. Rezultate svojega dela objavljajo v revijah z indeksom citiranja in v strokovnih revija s področja delovanja. Pohvalijo se lahko z več  patenti in modeli.

 

Raziskovalna skupina za kulturo bivanja
(dr. Jasna Hrovatin, doc. Mojca Perše, mag. Veronika Gruden., Domen Lo mag. diz.)

 

Raziskovalna skupina za Tekstilije in oblačila
(dr. Damjana Celcar, Tamara Hajdu mag. diz., Almina Durakovič mag. diz.)