PRISPEVKI /

7. junija 2023

NOVO

Konceptualne zasnove ureditve Kardeljeve ploščadi

Študenti Fakultete za dizajn so v 2. letniku smer Notranja oprema pod mentorstvom doc. Inge Kalan Lipar ureditev parka (redni študentje), viš. pred. Petre Kocjančič ureditev parka  in restavracija (redni in izredni študentje) , doc. Mojce Perše ureditev parka (izredni študentje) in doc. Iva Koritnika scenografija (izredni študentje), izdelali idejne

Projekti:

“Kardeljeva”

“Kardeljc”

“Bubble”

“Metramorfoza”

“Planeteja”

“Zeleni val”

“Restavracija Kardeljeva”

“Spera”

“Spotka”

“Karvard” in “Kvart”