Vizualne komunikacije /

VEČ SLIK
MANJ SLIK

Študijski program VIZUALNIH KOMUNIKACIJ vključuje širok spekter strokovnih znanj s področja načrtovanja vizualnih komunikacij, tipografije, ilustracije, fotografije, video-animacije, interaktivnega in spletnega oblikovanja, računalniške obdelave slik in vektorske grafike. Študijski program vključuje tudi najnovejša znanja s področja uporabniške izkušnje in uporabniškega vmesnika (UX/UI dizajn): načrtovanja informacijske arhitekture, žičnih modelov, prototipiranja in končnega oblikovanja spletnih strani, aplikacij in drugih digitalnih produktov z elementi multimedije kot so animacije, video vsebine, interakcije itd.

Spodbujamo drzne, ustvarjalne in inovativne ideje, ki ustvarjajo čustvene, estetsko in trajnostno naravnane oblikovalske rešitve. Diplomanti postanejo strokovnjaki na področju vizualnih komunikacij in UX/UI dizajna s kompetencami oblikovanja podjetniških identitet, oglaševanja, ilustracije, oblikovanja embalaže, tipografije, fotografije, videa, spletnega in interaktivnega oblikovanja.

 

PREDSTOJNICA KATEDRE ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE

doc. mag. Barbara Dovečar
E: info@fd.si

T: 059 23 5001

 

GALERIJA ŠTUDENTSKIH DEL

ZLOŽENKA

KOMPETENCE

ZAPOSLJIVOST

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Dizajn, smer Vizualne komunikacije

 

STOPNJA
Visokošolski strokovni študijski program 6/II oz. 7 (SOK)

 

NAZIV
diplomirani dizajner / dizajnerka (dipl.diz.)

 

POGOJI ZA VPIS

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše vsak, ki je opravil:
– maturo
– poklicno maturo
– zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju
Vsi kandidati morajo pred vpisom na Fakulteto za dizajn opraviti preizkus nadarjenosti za študij dizajna.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90%
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 5%
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5%

VPISNA MESTA
25 redni, 20 izredni

 

IZREDNI ŠTUDIJ
Kandidati za izredni vpis morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina je določena skladno z veljavnim cenikom.

 

 

TRAJANJE
icon-dur
3 LETA

6 semestrov

icon-dur
180 ECTS

6 semestrov

NOVICE /

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

radi bi vas obvestili o modnem natečaju in vas prijazno povabili k prijavam. Znamka Beefeater Gin and Tonic namreč že drugo leto zapored podira v slovenskem prostoru delujoče modne oblikovalce. […]

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

Senat FD je na svoji 8. redni seji, dne 28. 9.2023, potrdil predloge Habilitacijske komisije, za izvolitve v nazive in sicer: izr. prof. Metod Črešnar se imenuje v naziv »visokošolski […]

28. septembra 2023

/

AKTUALNO

Vključevanje umetne inteligence (UI) v visoko šolstvo ponuja različne priložnosti za izboljšanje učenja, poučevanja in raziskovanja. Vendar pa moramo biti tako predavatelji, kot študenti pozorni na več ključnih vidikov pri […]