Vizualne komunikacije /

VEČ SLIK
MANJ SLIK

Študijski program VIZUALNIH KOMUNIKACIJ vključuje širok spekter strokovnih znanj s področja načrtovanja vizualnih komunikacij, tipografije, ilustracije, fotografije, video-animacije, interaktivnega in spletnega oblikovanja, računalniške obdelave slik in vektorske grafike. Študijski program vključuje tudi najnovejša znanja s področja uporabniške izkušnje in uporabniškega vmesnika (UX/UI dizajn): načrtovanja informacijske arhitekture, žičnih modelov, prototipiranja in končnega oblikovanja spletnih strani, aplikacij in drugih digitalnih produktov z elementi multimedije kot so animacije, video vsebine, interakcije itd.

Spodbujamo drzne, ustvarjalne in inovativne ideje, ki ustvarjajo čustvene, estetsko in trajnostno naravnane oblikovalske rešitve. Diplomanti postanejo strokovnjaki na področju vizualnih komunikacij in UX/UI dizajna s kompetencami oblikovanja podjetniških identitet, oglaševanja, ilustracije, oblikovanja embalaže, tipografije, fotografije, videa, spletnega in interaktivnega oblikovanja.

 

PREDSTOJNICA KATEDRE ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE

izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič
E: martina.kac.nemanic@fd.si

T: 040 697 210

 

GALERIJA ŠTUDENTSKIH DEL

ZLOŽENKA

KOMPETENCE

ZAPOSLJIVOST

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Dizajn, smer Vizualne komunikacije

 

STOPNJA
Visokošolski strokovni študijski program 6/II oz.
7 (SOK) = 6 (EOK)

 

NAZIV
diplomirani dizajner / dizajnerka (dipl.diz.)

 

POGOJI ZA VPIS

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše vsak, ki je opravil:
– maturo
– poklicno maturo
– zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju
Vsi kandidati morajo pred vpisom na Fakulteto za dizajn opraviti preizkus nadarjenosti za študij dizajna.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
– uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90%
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 5%
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5%

VPISNA MESTA
25 redni, 20 izredni

 

IZREDNI ŠTUDIJ
Kandidati za izredni vpis morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina je določena skladno z veljavnim cenikom.

 

 

TRAJANJE
icon-dur
3 LETA

6 semestrov

icon-dur
180 ECTS

6 semestrov

NOVICE /

1. marca 2024

/

NOVO

Fakulteta za dizajn s ponosom in z navdušenjem pozdravlja in predstavlja nove člane Študentskega sveta! Včeraj, 29. februarja, se je konstituiral nov sklic Študentskega sveta. Za novo predsednico ŠS FD […]

1. marca 2024

/

AKTUALNO

Več: TUKAJ

29. februarja 2024

/

NOVO

Spoštovani! Prijava za vpis in tudi ostale aplikacije eVŠ ne bodo delovala med 1. in 3. marcem 2024 Geodetska uprava RS bo v petek, 1. marca 2024, začela izvajanje informacijske […]