EKOŠOLA /

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci, dijaki in študenti, skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim izobraževalnim institucijam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Program temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji se program izvaja od leta 1996,  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je, da skrb za okolje in naravo postane del življenja otrok, mladostnikov in mladih, ki vstopajo na trg dela . Drugi cilji so:

–          uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,

–          spodbujati in povečati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,

–           učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)

–          povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi izzivi,

–           razvijati pozitivne medsebojne odnose,

–          sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,

–          vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,

–          povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Fakulteta za dizajn se je vključila v program Ekošola v študijskem letu 2021/2022.

Več informacij: https://ekosola.si/

 

Priloge:

Ekošola in Fakulteta za dizajn 

Ekoodbor 2021/2022

Ekoodbor 2022/2023

Ekoakcijski načrt za l. 2021/2022

Ekolistina