Vizualne komunikacije in UX/UI /

Na študijskem programu Dizajn, smer Vizualne komunikacije in UX/UI, podiplomski študenti nadgrajujejo in poglabljajo svoja znanja na področjih načrtovanja vizualnih komunikacij, uporabniške izkušnje in uporabniškega vmesnika(UX/UI) ter digitalne ilustracije. Osnova so t.i. studii, kjer študenti pridobivajo praktična znanja preko aplikativnih projektov, ki so realno zasnovani za potrebe družbenega okolja in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo. Vsi študijski projekti temeljijo na poglobljenih raziskavah z uporabo ustrezne metodologije.

Magistrski študijski program nudi študentom tudi širok nabor izbirnih predmetov, ki jim omogočajo pridobivanje specifičnih kompetenc ter oblikovanje lastnega strokovnega profila, ki sovpada z njihovimi individualnimi interesi oz. s potrebami podjetja. Koordinator magistrskega programa nudi študentom pomoč pri oblikovanju izobraževalnega načrta in skrbi, da se kompetence študenta ustrezno dopolnjujejo oz. nadgrajujejo.

*UX/UI uporabniška izkušnja in uporabniški vmesnik

PREDSTOJNICA KATEDRE ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE IN UX/UI

izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič
E: martina.kac.nemanic@fd.si

M: 040 697 210

 

GALERIJA ŠTUDENTSKIH DEL
ZLOŽENKA

KOMPETENCE

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Dizajn, smer Vizualne komunikacije in UX/UI

 

STOPNJA
Magistrski, 8 (SOK) = 7 (EOK)

 

NAZIV
magister dizajna / magistrica dizajna (mag. diz.)

 

POGOJI ZA VPIS

  • študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS
  • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij, ter dizajn managementa
  • visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa
  • študijske programe tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja.

VPISNA MESTA
20 izredni

 

IZREDNI ŠTUDIJ
Kandidati za izredni vpis morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis v magistrski študij. Šolnina je določena skladno z veljavnim cenikom.

TRAJANJE
icon-dur
2 LETI

4. semestri

icon-dur
120 ECTS

4. semestri

NOVICE /

14. junija 2024

/

NOVO

“Razstava Embrionalna poteza prikazuje razmerje med portretom oblikovalca, razvojem ideje skozi risbo in končnim izdelkom. V tej konstelaciji zasije čarovnija risanja, v kateri oblikovalci ustvarijo nove stvari, ki se pred […]

11. junija 2024

/

NOVO

BEDA je urad evropskih oblikovalskih združenj z več kot 50 organizacijami članicami v skoraj vseh evropskih državah – to je na milijone oblikovalcev. BEDA govori v imenu oblikovalske skupnosti in […]

10. junija 2024

/

NOVO

Študentke 3. letnika smeri Moda in tekstilije Fakultete za dizajn, samostojni visokošolski zavod, so v šolskem letu 2023/24 s projektom »Turning Trash into Trendy – Preoblikovanje odvečnih oblačil v trendi oblačila« sodelovale v Oblikovalskem izzivu: oblikujmo […]