Študentski svet /

Na FD so študenti skladno s Statutom FD organizirani v Študentski svet, ki je enakopraven organ fakultete in kot tak sodeluje v procesih odločanja. ŠS deluje na podlagi Poslovnika za delo ŠS FD. Postopek in način volitev študentov pa ureja Pravilnik o načinu volitev ŠS FD.
Študentski svet FD razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:

  • oblikuje mnenja študentov FD za organe in komisije ter delovna telesa FD,
  • voli člane organov FD iz vrst študentov, kot je določeno s tem statutom,
  • daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
  • opravlja druge naloge po sklepu senata FD ali dekana FD.

ČLANI ŠS (11), 1. seja (konstitutivna) se je odvijala 24. 2. 2020:
MANDAT: FEB. 2020 – 1. 3. 2022

  1. Študijska smer NOTRANJA OPREMA

Anamarija Čuden, 1. letnik – dodiplomski, redno
Gašper Runovc, 2. letnik – dodiplomski, redno

  1. Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Pia Šilec, 2. letnik – dodiplomski, redno

  1. Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE

Ana Frank Bogataj, 1. letnik – dodiplomski, redno
Ana Demšar, 2. letnik – dodiplomski, redno
Nika Šabanovič, 2. letnik – dodiplomski, redno
Katja Marinčič, 2. letnik – dodiplomski, redno

  1. Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT

Anamarija Klaužar, 3. letnik – dodiplomski, izredno
Ana Šček, 1. letnik – podiplomski, izredno (MAG)
Julija Benet, 2. letnik – dodiplomski, izredno
Klemen Ožbolt, 1. letnik – dodiplomski, izredno

FUNKCIJE:

– PREDSEDNIK: Klemen Ožbolt, DM
– PODPREDSEDNICA: Ana Frank Bogataj, VK
– TAJNIK: Anamarija Čuden, NO
– ČLANICA KOMISIJE ZA ŠTUDENTSKE/ŠTUDIJSKE ZADEVE: Nika Šabanovič, NO
– ČLANICA KOMISIJE ZA  INTELEKTUALNO LASTNINO: Ana Šček, DM mag
– ČLANICA KOMISIJE ZA  KAKOVOST IN DRUŽBENO ODGOVORNOST:  Anamarija Klaužar (DO 1. 10. 2020), Gašper Runovc (OD 1. 10. 20 DO IZTEKA MANDATA)
– ČLANA SENATA FD: KLEMEN OŽBOLT IN ANA FRANK BOGATAJ

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov: ssfakultetazadizajn@gmail.com, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale in pritožbe oz. komunicirajo s člani ŠS FD.