PRISPEVKI /

7. junija 2022

AKTUALNO

Pomoč pri raziskavah

Svetovanje in pomoč pri izzivih, ki so povezani z metodologijo in statistiko na področju izvajanja raziskav, ki so povezane s študijskim procesom in/ali raziskovalnim delom:

  • Priprava ciljev raziskave, ustrezna postavitev hipotez in/ali raziskovalnih vprašanj
  • Oblikovanje vprašalnikov
  • Programiranje vprašalnikov
  • Statistične analize podatkov
  • Preverjanje hipotez, izbira ustreznih metod in interpretacija rezultatov statističnih testov
  • Oblikovanje primernih in preverljivih raziskovalnih modelov
  • Priprava grafike rezultatov in statističnih testov
  • Razlaga razlogov za izbiro statističnih testov
  • Načina predstavitve podatkov

 

O izvajalki:

Raziskovalka z izkušnjami s področja družboslovja, izobraževanja in tržnih raziskav, z velikim veseljem do dela s podatki in statistiko  ter dobrim poznavanjem programov za statistično obdelavo podatkov (Excel, SPPS). Izobrazbo sem pridobila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer sem diplomirala najprej na smeri Komunikologija – trženje in tržno komuniciranje (2006) ter kasneje še na smeri Sociologija – družboslovna informatika (2008).

Storitve