PRISPEVKI /

29. januarja 2021

AKTUALNO

Brexit in visoko šolstvo

Posredujemo vam nekaj ključnih informacij o vplivu Brexit-a na študij državljanov
Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji in slovenskih državljanov v Združenem
kraljestvu, Erasmus+ programa ter priznavanje in vrednotenje izobraževanja v Republiki
Sloveniji. Dokument lahko vidite tukaj.