PRISPEVKI /

11. novembra 2022

AKTUALNO

Člani Eko odbora Fakultete za dizajn 2022/2023

Člani Eko odbora Fakultete za dizajn, samostojnega visokošolskega zavoda, za študijsko leto 2022/2023:

 

  1. prof. dr. Damjana Celcar – vodja
  2. Mojca Perše – vodja
  3. Veronika Gruden Bole – koordinator
  4. mag. Barbara Dovečar – vodja
  5. Viš. pred. Petra Kocjančič – vodja
  6. Jan Krmelj – koordinator
  7. Anamarija Čuden – študentka/ koordinatorka
  8. Marlena Sandreli – študentka /koordinatorka

 

Člane Eko odbora je potrdil Senat FD na svoji 10. redni seji, dne 28.9.2022.