PRISPEVKI /

14. maja 2020

NOVO

(DELNO) ODPRTJE FD ZA IZVEDBO POSAMEZNIH (NUJNIH) ŠTUDIJSKIH VSEBIN

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, cenjene študentke in cenjeni študenti FD,

 

OBVEŠČAMO VAS,

da se z dnem 18. 5. 2020, skladno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih VZ (in njegovimi spremembami), ODPIRAJO ZAVODI TUDI ZA ŠTUDENTE.

Pri navedenem je pomembno, da se zavodi odpirajo ZGOLJ ZA IZVEDBO ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI, KI SO NUJNE ZA DOKONČANJE OBVEZNOSTI.

Vsebine, ki se lahko izvajajo on-line (na daljavo), ŠE VEDNO POTEKAJO TAKO, IN SICER DO ZAKLJUČKA ŠTUDIJSKEGA LETA.

Pri izvedbi teh aktivnosti je POTREBNO UPOŠTEVATI VSE SMERNICE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE in sicer:

 

– ohranjanje distance 1, 5 m,

– razkuževanje rok in opreme,

– nošenje zaščitnih sredstev (maske – priporočeno),

– razkuževanje prostora po zaključenem delu,

– stalno prezračevanje prostorov ter

– upoštevanje najkrajšega možnega časa za izvedbo.

 

VSA OCENJEVANJA, KJER JE TO MOGOČE, SE BODO IZVEDLA NA DALJAVO. V kolikor to ne bo mogoče, boste študenti pravočasno obveščeni (za posamezen predmet) preko referata za študentske zadeve (ali Vis-a).

 

Vsi sodelavci in vsi študentje, ki bodo vstopali v prostore FD, morajo upoštevati

PROTOKOLE ZA PREPREČEVANJE OKUŽB IN SICER:

  • V PROSTORE SMETE VSTOPATI LE POPOLNOMA ZDRAVI – brez znakov virusnih (akutnih) okužb dihal
  • V PROSTORIH SE ZADRŽUJETE LE TOLIKO ČASA, KOLIKOR JE NUJNO POTREBNO ZA IZVEDBO PREDAVANJA/VAJE/IPD.
  • NUJNO JE OHRANJANJE DISTANCE (1,5 m)
  • REDNO UMIVANJE IN RAZKUŽEVANJE ROK
  • PRIPOROČENO JE NOŠENJE MASK
  • REDNO (vsakih 30 – min) PREZRAČEVANJE PROSTOROV
  • RAZKUŽEVANJE PROSTORA PO ZAKLJUČENEM DELU VSAKE SKUPINE
  • IZOGIBAJTE SE SKUPINSKEMU ZADRŽEVANJU V NEPOSREDNI BLIŽINI FD

 

ZAŠČITNA OPREMA – zaposlenim jo zagotovi zavod, študenti naj si maske priskrbijo sami.

FD bo opremljen z razkužilnimi sredstvi.

SKUPAJ ZMOREMO!

OSTANITE ZDRAVI!

FAKULTETA ZA DIZAJN