PRISPEVKI /

3. decembra 2019

ŠOLSKI PROJEKT

Idejna prenova UKC Maribor

Na Fakulteti za dizajn, Pridruženi članici Univerze na Primorskem so študenti 3. letnikov pri predmetu Studio III na smeri Vizualne komunikacije (mentor doc. dr. Martine Kač Nemanič) ter na smeri Notranja oprema (mentor viš. pred. Petra Kocjančič) pripravili pet idejnih projektov prenove Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Pripravili so novo celostno grafično podobo, uredili sam vhod, osrednjo avlo ter dve stranski avli v sami stavbi in jih ustrezno opremili z usmerjevalnimi tablami.

Predstavniki 5. skupin so v petek, 29. novembra v Mariboru pred komisijo vodstva UKC projekte tudi zagovarjali.

Galerija: