PRISPEVKI /

23. marca 2021

NOVO

IDEJNE ZASNOVE PANJEV V ZAPORIH

ŠTUDENTI FAKULTETE ZA DIZAJN OBLIKOVALI IDEJNE ZASNOVE POSTAVITVE IN POSLIKAVE ČEBELJIH PANJEV V ZAPORIH

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem je v 1. semestru akademskega leta 2020/21 sodelovala z Društvom Urbani čebelar, ki sodeluje v evropskem projektu FoodE. Društvo Urbani čebelar kot edini slovenski partner širšega projekta FoodE, ki združuje 23 partnerjev iz vse Evrope in je financiran iz evropske perspektive Horizont 2020, izvaja pilotni projekt Medena celica, v sklopu katerega so se povezali z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij RS (URSIKS), zaporom na Igu (Odprti oddelek) pri Ljubljani ter s Fakulteto za dizajn.

Študenti 3. letnika smeri Notranja oprema so pod mentorstvom prof. dr. Jasne Hrovatin in v somentorstvu z Gorazdom Trušnovcem zasnovali idejne predloge za smiselno in izvirno postavitev čebeljih panjev na vrt Odprtega oddelka zapora v Igu, študenti 2. letnika smeri Vizualne komunikacije pa so pod mentorstvom asist. Nataše Šušteršič Plotajs oblikovali vizualne predloge poslikav panjev, da bodo ti čim bolj privlačni za oko. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali prof. dr. Jasna Hrovatin (Fakulteta za dizajn), Gorazd Trušnovec (Društvo Urbani čebelar), Andreja Zapušek, Nina Granda in Hermina Androjna (predstojnica Odprtega oddelka Ig), je izmed zanimiv rešitev izbrala predlog študenta Amadeja Bezovška, ki mu bo sledila realizacija na konkretni lokaciji.

Slika: Idejni predlog postavitve panjev v zaporu od študenta Amadeja Bezovška s poslikavami študentov Vizualnih komunikacij

Izbrane predloge poslikav panjev so pripravili študenti 2. letnika smeri Vizualne komunikacije pod mentorstvom asist. Nataše Šušteršič Plotajs in sicer: Tara Habjanič, Sabina Kuster, Mojca Pezdevšek, Tine Ugrin, Ana Štebe, Dino Spahič, Maj Kneževič, Lea Dolenc, Veronika Križman.