PRISPEVKI /

26. aprila 2023

AKTUALNO

Izvolitve v nazive na FD

Senat FD je na svoji 6. redni seji, dne 19. 4. 2023, potrdil izvolitve VS učiteljev in sodelavcev v naslednje nazive:

Roberta Kluna imenuje v naziv »visokošolski učitelj – DOCENT« –  (PRVIČ) za predmetno področje Oblikovanje in notranja oprema.

mag. Barbaro Jernejčič Dolinar imenuje v naziv »visokošolski učitelj – VIŠJI PREDAVATELJ« za predmetno področje Dizajn management.

Benjamina Hafnerja imenuje v naziv »visokošolski učitelj – DOCENT« za predmetno področje Oblikovanje in notranja oprema.

Luko Mancinija imenuje v naziv »visokošolski učitelj – višji predavatelj« – (PRVIČ) za predmetno področje Vizualna kultura in komunikacije.