PRISPEVKI /

3. aprila 2024

AKTUALNO

Javno povabilo za mlade umetnike/umetnice

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji objavila javno povabilo za mlade umetnice, umetnike in umetniške kolektive, v starosti med 18. in 29. letom za poslikavo skulpture, ki bo postala del mednarodne razstave United Buddy Bears – Umetnost strpnosti in bo gostovala tudi v Ljubljani.

The Buddy Bear je berlinska iniciativa, ki je s svojo razstavo do sedaj gostovala v 34 mestih po svetu. Skulpture medvedov po abecednem redu, stoječe druga ob drugi, simbolizirajo mednarodno razumevanje in strpnost, kulturno raznolikost ter miroljubno sobivanje. Razstavo sestavlja 146 individualno poslikanih skulptur medveda v naravni velikosti. Vsakega medveda je poslikal umetnik ali umetnica iz ene od sodelujočih držav, in sicer s temo in motivi, ki so politično neopredeljeni, odražajo njeno kulturo, zgodovino, ljudi, krajino, gospodarstvo, glasbo ali tradicijo lastne države.

Z javnim povabilom želimo spodbuditi nastanek izvirne poslikave medveda, s katero se bodo nadalje osmislile vrednote: strpnost, sočutje, solidarnost v povezavi s Slovenijo in Ljubljano.

Izmed prejetih predlogov bomo izbrali en predlog poslikave, ki bo realiziran na skulpturi in bo postal del mednarodne razstave ter zamenjal obstoječo poslikavo, s katero se predstavlja Slovenija. Zmagovalni predlog bo prejel avtorski honorar v višini 1500,00 EUR ter dodatnih 600,00 EUR za produkcijske stroške poslikave. Zagotovljen bo tudi prostor za realizacijo poslikave.

Rok za prijavo je 10. april 2024.

Vse informacije o javnem povabilu in razstavi v Ljubljani so dosegljive na povezavi: https://mladizmaji.si/aktualno/the-united-buddy-bears-javno-povabilo-k-poslikavi-skulpture-medveda/