PRISPEVKI /

14. julija 2021

NOVO

MEDENA CELICA NA IGU

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem je v akademskem letu 2020/21 sodelovala z Društvom Urbani čebelar, ki sodeluje v evropskem projektu FoodE in izvaja pilotni projekt Medena celica.

Študenti 3. letnika smeri Notranja oprema so pod mentorstvom prof. dr. Jasne Hrovatin in v somentorstvu z Gorazdom Trušnovcem zasnovali idejne predloge za smiselno in izvirno postavitev čebeljih panjev na vrt Odprtega oddelka zapora v Igu, študenti 2. letnika smeri Vizualne komunikacije pa so pod mentorstvom asist. Nataše Šušteršič Plotajs oblikovali vizualne predloge poslikav panjev, da bodo ti čim bolj privlačni za oko.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Jasna Hrovatin, Gorazd Trušnovec, Andreja Zapušek, Nina Granda in Hermina Androjna, je izmed zanimivih rešitev idejnih zasnov postavitve panjev, izbrala predlog študenta Amadeja Bezovška, ki mu je sledila realizacija.

Idejni predlog postavitve panjev v zaporu od študenta Amadeja Bezovška s poslikavami študentov Vizualnih komunikacij

Unikatno stojišče za nakladne čebelje panje je bilo izdelano za Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig v maju 2021. V mesecu maju so na Igu s študenti Vizualnih komunikacij (VK), mentorico asist. Natašo Šušteršič Plotajs, Gorazdom Trušnovcem in zaprtimi osebami izvedli še delavnice poslikave panjev po predlogah zasnov študentov VK.

Video Medene celice – od osnutka do stojišča:

YouTube video

 

Produkcija: društvo Urbani čebelar (vodja projekta Gorazd Trušnovec) kot del FoodE projekta (http://www.foode.eu) v okviru EU programa Horizonti 2020.

Oblikovni koncept stojišča: Amadej Bezovšek, Fakulteta za dizajn (FD), smer Notranja oprema

Zasnova poslikav panjev: Tara Habjanič, Sabina Kuster, Mojca Pezdevšek, Tine Ugrin, Ana Štebe, Dino Spahič, Maj Kneževič, Lea Dolenc, Veronika Križman, FD, smer Vizualne komunikacije

Mentorica za zasnovo stojišča: prof. dr. Jasna Hrovatin, FD

Mentorica za poslikavo panjev: asist. Nataša Šuštaršič Plotajs, FD

Izdelava betonskega podstavka: Pučko d.o.o.
Izdelava lesenega okvirja: Woodano, Jan Trček s.p.
Čebelarska inštruktorja: Gorazd Trušnovec, Franc Petrovčič