PRISPEVKI /

15. julija 2022

AKTUALNO

Mladi, čas je za prijavo na razpis za štipendije

Objavili smo razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2022/23. Rok za prijavo je 5. september (za dijake) in 5. oktober 2022 (za študente), z zbiranjem prijav pa pričnemo 27. julija 2022.

Tudi letos smo razpisali 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. V šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 bodo mladi prejeli:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Kdo se lahko prijavi

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2022/2023.

Javni razpis, kjer najdete vse pogoje za prijavo, je objavljen tukaj ↗

Roki za prijavo

Prijave zbiramo prek aplikacije E-razpis od 27. julija 2020 dalje. Za dijake se rok izteče 5. septembra, za študente pa 5. oktobra 2022.

Podpiramo mlade nadarjene Ljubljančanke in Ljubljančane

V Ljubljani že od leta 1998 razpisujemo štipendije za nadarjene dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti in že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter dosegajo izjemne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu.

Doslej smo podprli že 1.728 nadarjenih dijakov in študentov, za kar smo namenili skoraj 9,5 milijona evrov.
Od tega je bilo 342 štipendij namenjenih za srednješolsko izobraževanje, 765 štipendij za dodiplomski in 331 štipendij za podiplomski študij v Sloveniji ter 95 štipendij za dodiplomski in 195 štipendij za podiplomski študij na univerzah v tujini.