PRISPEVKI /

3. septembra 2020

NOVO

NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA V PROSTORIH FAKULTETE ZA DIZAJN

Navodila za izvajanje dela v prostorih FD v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni SARS-CoV-2

Na Fakulteti za dizajn se še naprej izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

  • kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti),
  • omejene so vse službene poti v tujino,
  • vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in k spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
  • vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
  • vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

IZVEDBA ŠTUDIJA

Študij v študijskem letu 2020/2021 oziroma ob izostanku drugačnega obvestila, bo na Fakulteti za dizajn potekal kombinirano – v predavalnicah in na daljavo preko e-učilnic in orodja GOOGLE MEET.

V prostorih fakultete se bodo odvijale aktivnosti, ki jih ni mogoče enakovredno nadomestiti z učenjem na daljavo. Predvsem so to vaje iz oblikovanja in projektiranja ter dejavnosti v specializiranih učilnicah (npr. v računalniških učilnicah, v šivalnicah ipd.). Predavanja bodo večinoma potekala na daljavo.

Urniki bodo prilagojeni na način, da bo bodo študenti čim manj časa preživeli na fakulteti.

O natančni izvedbi posameznih predmetov bo študente obveščal referat za študentske zadeve, ponekod tudi predavatelji posameznih predmetov.

Ob spremenjeni epidemiološki situaciji ali prilagojenih navodilih in priporočilih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2019, se izvedba lahko prilagodi.

PRIHOD V SLOVENIJO – VELJAVNI REŽIMI

Slovenija opredeljuje države / regije v tri kategorije, glede na število potrjenih primerov SARS-CoV-2019 v določeni državi v zadnjih dveh tednih:

  • RDEČE: 40 primerov in več / 100.000 prebivalcev;
  • RUMENE: države, ki niso niti rdeče, niti zelene;
  • ZELENE: 10 primerov in manj / 100.000 prebivalcev.

Vsi, ki prihajajo iz rdečih držav oziroma regij, morajo ob prihodu v Slovenijo v karanteno za dva tedna (14 dni). Odločbo prejmejo na mejnem prehodu, kjer morajo navesti tudi naslov, kjer bodo preživljali karanteno.

Karantena je obvezna tudi za osebe iz rumenih držav / regij, vendar pa so v tem primeru študenti izjema in v kolikor dokažejo, da prihajajo na študij,  jim ni v karanteno ni potrebno.

Za osebe iz zelenih držav / regij ni omejitev pri prehajanju meja.

Aktualni seznam držav / regij je objavljen na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

PREŽIVLJANJE KARANTENE ZA TUJE ŠTUDENTE

Študente naprošamo, da načrtujejo pravočasni prihod v Slovenijo na način, da bodo zaključili s karanteno do začetka študijskega leta (1.10.2020). Tujim študentom torej svetujemo prihod v Slovenijo najkasneje do 15. 9. 2020.

FAKULTETA ZA DIZAJN PONOVNO POUDARJA IN VLJUDNO NAPROŠA, DA NA FAKULTETO PRIHAJATE LE ZDRAVI, SE NA FAKULTETI ZADRŽUJETE ČIM MANJ ČASA TER UPOŠTEVATE VSE HIGIENSKE USMERITVE.