PRISPEVKI /

2. decembra 2022

AKTUALNO

Nove izvolitve v nazive in podelitev priznanja pomembnih umetniških del

Senat FD je na svoji 2. redni seji, dne 29.11.2022, potrdil izvolitve v nazive VS učiteljem FD:

  • NATAŠO ŠUŠTERŠIČ PLOTAJS se imenuje v naziv »visokošolski učitelj – DOCENT« – PRVIČ za predmetno področje Vizualna kultura in komunikacije;
  • dr. ŠPELO KRYŽANOWSKI se imenuje v naziv »visokošolski učitelj – DOCENT« – PONOVNO za predmetno področje Oblikovanje in notranja oprema.
  • IVA JANEZA KORITNIKA imenuje v naziv »visokošolski učitelj –DOCENT« – PONOVNO za predmetno področje Oblikovanje in notranja oprema.

 

Senat FD je na isti seji obravnaval in potrdil naslednji sklep Komisije za priznanje pomembnih umetniških del z dne 28. 11. 2022:

Sklep 1.a) Komisija za priznanje pomembnih umetniških del, na podlagi vseh (pozitivnih) mnenj, predlaga Senatu FD, da BENJAMINU HAFNERJU podeli priznanje pomembnih umetniških del.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Vsem izvoljenim v naziv izrekamo iskrene čestitke, še posebej Benjaminu Hafnerju za podelitev priznanja pomembnih umetniških del!