PRISPEVKI /

26. avgusta 2021

NOVO

OBVESTILO GLEDE POGOJA PCT

Spoštovani,

obveščamo vas, da je dovoljen vstop na sedež Fakultete za dizajn in na dislocirani enoti na Gerbičevi 51 le z izpolnjevanjem pogoja PCT (prebolevniki/cepljeni/testirani). Hitri antigenski test ali PCR test ne sme biti starejši od 7 dni.

Navedeni pogoj je zahtevan za vse osebe, ki so starejše od 15 let.

Predmetno obvestilo se tako nanaša na vse študentke, študente in sodelavce Fakultete za dizajn.

Veljaven Odlok si lahko preberete tukaj:

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2748

Fakulteta za dizajn