PRISPEVKI /

4. maja 2020

NOVO

Obvestilo o sklepih senata

OBVESTILO:
Spoštovane študentke in študenti FD ter sodelavke in sodelavci,
obveščamo vas, da je Senat Fakultete za dizajn na svoji 5. seji, dne 23. 4. 2020, sprejel naslednja sklepa:

1. Sprejem sklepa, da se študentom omogoči zagovor diplomskega dela preko videokonference – že vezane diplome

2. Sprejem sklepa, da se študentom omogoči oddaja diplomskega dela v digitalni obliki – naknadno v fizični

Za vsa dodatna navodila, se deležniki lahko obrnejo na referat za študentske zadeve.

S spoštovanje,

Dekanat FD