PRISPEVKI /

16. oktobra 2020

NOVO

POTEK ŠTUDIJA DO KONCA NOVEMBRA 2020

OBVESTILO

FAKULTETA ZA DIZAJN VSE DELEŽNIKE OBVEŠČA, DA BO, SKLADNO S PRIPOROČILI PRISTOJNIH ORGANOV, PRETEŽEN DEL PREDAVANJ in VAJ ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE IZVEDEN NA DALJAVO IN SICER DO KONCA NOVEMBRA 2020.

ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTI NAJ RAVNAJO SKLADNO Z OBJAVLJENIMI URNIKI IN POSEBNIMI NAVODILI, KI JIH PRIDOBIJO S STRANI PREDAVATELJEV/REFERATA/PREDSTOJNIKOV KATEDER.

KJER VSEBIN NI MOGOČE IZVESTI NA DALJAVO, SE BODO LE-TE IZVEDLE in SICER OB UPOŠTEVANJU VSEH ŽE ZNANIH PRIPOROČIL IN ZAHTEV.

PRIPOROČILO MIZŠ SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/