PRISPEVKI /

14. julija 2022

AKTUALNO

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Fakulteta za dizajn se bo z dvema projektoma prijavila na razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«. Prvi projekt bomo v primeru pridobitve razpisa izvedli v sodelovanju z gospodarstvom, drugega pa z negospodarstvom oz. neprofitnim sektorjem, v obeh primerih nas zanima predvsem področje turizma. V okviru projekta se bodo lahko izvajale različne dejavnosti povezane s področjem notranje opreme, vizualnih komunikacij ter tekstilij in oblačil. Rok za oddajo je izjemno kratek 18.8., zato morebitne interesente iz gospodarstva in negospodarstva prosimo, za čim hitrejši odziv. Zainteresirane prosimo, da najkasneje do 15.7.kontaktirate Jasno Hrovatin preko maila jasna.hrovatin@fd.si.